Proč školení obchodníků nefunguje, jak by mělo?

Do dvou měsíců od školení zapomínají obchodníci 87 % jeho obsahu. Vyplývá to alespoň z výzkumu americké DePaul University. Selhání vzdělávacích programů pro obchodníky mají podle tohoto výzkumu šest základních příčin: 1) neschopnost navázat na školení, 2) přílišná zaneprázdněnost nebo neochota účastníků školení zavést změny, 3) neschopnost manažerů zdůraznit, o čem se diskutovalo, 4) neschopnost školitele vybudovat si vztah s účastníky, 5) nerelevantnost školení pro účastníky a 6) školení, které neřeší aktuální problém.

Pokud má školení mít úspěch, musí je v první řadě řídit člověk, který půjde ostatním příkladem a prokáže zájem implementovat navrhovaná řešení v praxi. Zásadní je také to, aby management věnoval čas zajištění dohodnutých změn. Školení by vždy mělo odrážet situaci na současném trhu.

-kk-

Zdroj: BusinessBrief.com - americký informační portál o byznysu
Zobrazit přehled článků ze zdroje BusinessBrief.com