Jak si vybrat dodavatele řešení talent managementu

Ilustrační snímek

Vybrat si jeden systém pro automatizaci talent managementu ve firmě je velmi náročné, jelikož všechny tyto systémy obsahují podobné funkcionality a všichni poskytovatelé považují svůj vlastní systém za ten nejlepší a nejjednodušší. Jak tedy postupovat? Ptejte se potenciálních dodavatelů na následující otázky. Na svých stránkách je zveřejnil HR Development Blog.

1. Čím se váš produkt liší od konkurenčních?

Chtějte po dodavateli, aby vám jasně vysvětlil unikátnost svého produktu, dávejte si ale pozor na marketingový obal skutečnosti. Pak zhodnoťte, zda je tato unikátnost pro vás přínosná. Znamená to znát vaše priority a budoucí plány a realisticky odhadovat potřeby podpory ze strany dodavatele.

2. Jak váš produkt zlepší naše procesy?

Systém, který si vyberete, by neměl vaše procesy řízení talentů jen zautomatizovat, ale také zefektivnit. Proto se ptejte dodavatele, zda vám může předložit příklady klientů, kteří díky jeho systému dosáhli zefektivnění svých procesů.

3. Jak můžeme díky vašemu systému být úspěšnější?

Zajímejte se, jak vám dodavatel bude pomáhat se zaváděním a používáním systému v praxi. Potřebujete konkrétní měřítka úspěchu, jako je například počet uživatelů, možnost integrace se stávajícími technologiemi nebo plnění cílů ve smyslu zdokonalování procesů.

4. Můžete předložit reference?

Reference vám pomohou odhalit věci, na které jste při jednání o nabídce zapomněli nebo vás vůbec nenapadly. Žádejte specifické reference od zákazníků, kteří jsou vám co nejvíce podobní. Zároveň si reference hledejte i sami a mějte na paměti, že to, co funguje jinde, nemusí fungovat u vás.

Po zvážení těchto otázek se zamyslete ještě nad jednou zásadní věcí, nad důvěrou. Uvědomte si, že s vybraným dodavatelem budete spolupracovat dlouhodobě. Můžete mu věřit? Jak se vám s ním bude komunikovat v náročných a stresujících obdobích?

-kk-

Zdroj: Designs on Talent - HR Development Blog - HR blog na stránkách americké poradenské společnosti Designs on Talent
Zobrazit přehled článků ze zdroje Designs on Talent - HR Development Blog