Kalkulátor lidského kapitálu firmy

Londýnská personálně-poradenská společnost PEO People oznámila, že vytvořila první softwarový kalkulátor pro měření hodnoty firemního lidského kapitálu. Software s názvem Catylst propojuje finanční a obchodní data s ukazateli produktivity zaměstnanců a porovnává je s celkovými hospodářskými výsledky firmy.

Firmy investují mnoho peněz do udržení nejlepších talentů. I když ale dokážou změřit své náklady na lidský kapitál, často již nevědí, o jakou hodnotu jde z hlediska celkových hospodářských výsledků a zda dosahují návratnosti svých investic.

Softwarový nástroj Catylst pomáhá vyhodnocovat náklady, rizika a hodnotu lidského kapitálu v rámci celkové výkonnosti firmy, což zamezuje tomu, aby firma viděla své lidi pouze jako režijní náklady.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone