Předpoklady úspěšného ovlivňování druhých

Ilustrační snímek

Schopnost ovlivňovat druhé v pozitivním slova smyslu, tedy k tomu, abyste společně něco dokázali, patří k základním schopnostem každého personalisty. Server HR Magazine proto publikoval praktické desatero doporučení, jak přimět ostatní, aby vás respektovali, naslouchali vám a spolupracovali s vámi. Autorskou tohoto desatera je Fiona Dentová, ředitelka manažerského vzdělávání na britské Ashridge Business School.

1. Uvědomte si, že ovlivňování je časově náročný proces, nikoli jednorázová aktivita. Klíčovými předpoklady vašeho úspěchu jsou trpělivost a schopnost navazovat a vést smysluplný dialog.

2. Jen prosazovat vaše názory nestačí. Musíte také umět aktivně naslouchat, abyste mohli pracovat s názory druhých.

3. S naslouchání druhým souvisí další důležitá schopnost – flexibilita. Při prosazování svých názorů musíte být schopni kompromisů a přizpůsobování se druhým.

4. Učte se spolupracovat. Hledejte společné body, které můžete společně rozvíjet. Mluvte jmenovitě o tom, čí nápad se vám líbí a proč.

5. Dávejte najevo, že druhým rozumíte. Ptejte se jich na jejich názory na dosavadní dění.

6. Ujistěte se, že si opravdu vzájemně rozumíte. Průběžně se přesvědčujte, jak se mění vaše názory a zda spolu můžete stále počítat.

7. Pro propagaci svých názorů bude potřebovat správnou kombinací faktů a emocí. Samotná fakta jsou málo. Učte se proto vyjadřovat své pocity nejen slovy, ale také neverbálně.

8. Pěstujte své nadšení. Ukazujte energii, kterou vkládáte do toho, co děláte.

9. Všímejte si lidí, které se vám nedaří přesvědčit a hledejte důvody, proč tomu tak je.

10. Rozhodně nepodceňujte důkladnou přípravu a plánování. Právě neschopnost plánování je nejčastější příčinou neschopnosti někoho ovlivnit. Nevymlouvejte se na nedostatek času. Udělat si čas na seznámení se všemi zainteresovanými lidmi, zjištění, co je zajímá a jakými způsoby je možné s nimi spolupracovat, se vám vyplatí.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine