Skrz radlery a nealkoholická piva si děti zvykají na piva alkoholická. Suchej únor proto přichází s kampaní Nechmel děti

Suchej únor přichází s novou kampaní pod názvem #Nechmeldeti. Cílem je inspirovat rodiče, aby zvážili svůj přístup při podávání ochucených i neochucených pivních nápojů svým potomkům. Zvyk na hořkou chuť chmele, návyk, že pít pivo je vlastně normální už v dětství, ale i reálný obsah alkoholu – to vše tvoří nebezpečný koktejl. Průzkum mezi českými rodiči ukázal, že například takzvané radlery pije podstatná část dětí, a to i ve velmi nízkém věku.

nechmeldeti.cz

V posledních letech se v českém prostředí sice nepozorovaně, ale velmi silně, objevil nový trend – pod vlivem dostupnosti, atraktivního balení a silného marketingu si děti běžně zvykají na pivní nápoje – radlery i nealkoholická piva. To je podle expertů riziko, nad kterým by se měla česká společnost, a rodiče především, zamyslet.

Kampaň #Nechmeldeti míří na rodiče a chce je inspirovat k uvědomělému přístupu při podávání ne/alkoholickych pivních nápojů dětem. „V kampani Nechmel děti se věnujeme příčinám, které mohou vést k nadměrnému pití alkoholu v dospělosti. Stejně jako každý (Suchý) únor inspirujeme k zamyšlení všechny dospělé, kteří nadměrně pijí alkohol, chceme teď inspirovat rodiče, aby zvážili, jestli je v pořádku dávat dětem od útlého věku pivní nápoje,“ říká Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která obě kampaně pořádá. 

Suchej únor na iniciativě Nechmel děti spolupracuje s odborníky na závislosti z Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ti potvrzují, že trend pití ochucených pivních nápojů dětmi představuje významný problém.

Na prvním místě je obsah alkoholu. I když jde o takzvanou nealko variantu, půlprocentní obsah alkoholu je pro drobné dětské tělo podobný, jako když si dá dospělý normální pivo. Vedle toho si děti zvykají na hořkou chuť chmele. Je reálný předpoklad, že ji tím spíš budou vyhledávat ve vyšším věku. A samozřejmě jde také o kulturní návyk – na to, že pít pivo, byť namixované či nějak upravené, je už od dětství normální,“ vysvětluje MUDr. Petr Popov, MHA, primář Kliniky adiktologie VFN v Praze. 

Fenomén pití radlerů a pivních alternativ u dětí potvrzuje také výzkum, který pro kampaň #Nechmeldeti zpracovala na vzorku 1 006 rodičů dětí ve věku 3 - 15 let agentura Nielsen Admosphere. Průzkum v rámci Českého národního panelu ukázal, že významná část českých dětí tyto nápoje konzumuje a rodiče si často neuvědomují rizika s tím spojená.

„Výsledky výzkumu potvrzují, že vztah české veřejnosti a tedy i českých rodičů k alkoholu je poměrně vstřícný, což se samozřejmě odráží v tom, jak v této oblasti vedou své děti. Část rodičů dětem alkohol dokonce občas sama nabízí. Není tedy překvapivé, že si někteří rodiče neuvědomují určitá rizika spojená s pitím byť nealkoholických piv nebo radlerů, na která odborníci z oblasti adiktologie poukazují“, vysvětluje Hana Friedlaenderová, Senior Research and Insights Manager agentury Nielsen Admosphere.

klíčová data z výzkumu

  • Ochucené pivní nápoje pije dle odpovědí rodičů 36,4 % dětí ve věku 11 - 15 let, a dokonce i 11,1 % dětí ve věku 3 - 6 let.
  • 38 % rodičů nabídlo svému dítěti alkohol před jeho 15. rokem.
  • 23 % (každé 4. dítě) pije nealkoholická ochucená piva. Třem procentům dětí dávají rodiče i alkoholická ochucená piva, tzv. radlery. 
  • Tyto nápoje považuje každý čtvrtý rodič (27,2 %) za bezrizikové. Nejvyšší podíl (36,7 %) má tento názor opět mezi rodiči dětí ve věku 11 – 15 let.
  • Radlery s obsahem do 0,5 % alkoholu většina rodičů (56,5 %) nepovažuje za alkoholické nápoje. Dokonce ani radlery s obsahem kolem 2 % alkoholu podle každého desátého rodiče (9,9 %) nejsou alkoholickým nápojem.
  • Každé čtvrté dítě si poprvé přiťuklo ve společnosti svých rodičů. 
  • Čtvrtina rodičů (24,9 %) považuje tyto nápoje za zdravější než klasické limonády. Mezi rodiči dětí ve věku 11 – 15 let je to dokonce třetina (32,6 %).
  • 15 % rodičů nepovažuje alkohol v malém množství u dětí za škodlivý
  • 29 % rodičů s dětmi nemluví o rizicích alkoholu (sledujte naše šestero)       

Situace, na kterou kampaň #Nechmeldeti reaguje, bohužel, zapadá do celkového kontextu vztahu mezi rodiči, dětmi a alkoholem. Podle výzkumu 23 % rodičů uvádí, že jejich dítě dostává občas alkohol, z toho 15 % dětí ve věku 3 - 6 let. 

Že jde o celospolečenský fenomén mimo jiné potvrzují i závěry, které nedávno zveřejnila Česká obchodní inspekce. Ta při loňských kontrolách zjistila, že obchodníci nechali mladistvé koupit alkohol ve třech z pěti případů. „Můžeme předpokládat, že u více či méně alkoholických pivních nápojů a radlerů, které mají obsah alkoholu až kolem dvou procent, bude číslo ještě vyšší. Jejich maskování do podoby limonád a navíc velmi malý optický rozdíl mezi alko a nealko variantami tomu nahrává,“ dodává Johana Růžková, odborná garantka kampaně Suchej únor.

„Ne/alko piva a radlery se na trhu silně etablovaly. Je nicméně důležití s nimi – minimálně u dětí – zacházet podobně, jako s alkoholickými nápoji, kde je obsah alkoholu i pozice nápoje v regálech jasně vymezená. V případě nealko piv, všemožných „pivních limonád" a radlerů je situace komplikovanější právě proto, že mohou být – a často také jsou – vnímány právě jako jakési limonády. Ať už svým názvem, balením, pozicováním na trhu a v neposlední řadě tím, jak jsou prezentovány. V reklamách, nebo umístěním v obchodech,“ uzavírá Freimann. 

Nezisková organizace Suchej únor dnes ke kampani spouští nový web www.nechmeldeti.cz a vedle samotného webu bude problematiku komunikovat také na svých sociálních sítích a sítích partnerů. Ke kampani #Nechmeldeti se mimo samotné Kliniky adiktologie oficiálně připojily i důležité střešní organizace A.N.O. (Asociace nestátních organizací), OSPRCH (Odborná společnost pro prevenci rizikového chování), nebo MŠMT. Společně spolu s dalšími neziskovými organizace pak chystají další aktivity, které postupně představí.