Storytelling: perfektní otvírák pro vaši faktickou prezentaci

Kdo neabsolvoval v době probíhající pandemie alespoň jedno online školení, webinář nebo konferenci, ať hodí kamenem. Sama mám za sebou už několik takových akcí, online trénink rétoriky byl nicméně můj historicky první.

Ilustrační snímek

Jelikož jsem už dříve absolvovala podobné tematické školení v prezenční podobě, byla jsem velmi zvědavá, jak bude probíhat trénink na dálku, který navíc reflektuje aktuální potřeby pracovníků v distančním režimu práce.

Kurz Rétorika 4.0: Mistrovství mluveného projevu v online prostředí od ICT Pro s velmi příjemnou a energickou lektorkou Pavlou Gazdíkovou je rozdělen celkem do pěti samostatných virtuálních dopoledních setkání:

  1. Rétorika a technika řeči
  2. Zvládání trémy a obav z mluveného projevu
  3. Příprava a struktura mluveného projevu
  4. Zapojení příběhu do prezentace
  5. Trénink prezentace projevu v online prostředí

Právě čtvrté téma setkání „Zapojení příběhu do prezentace“ bylo důvodem mé účasti na kurzu. Storytelling, jak zní originální anglický termín, se totiž v poslední době rychle popularizuje i u nás. Podle Pavly Gazdíkové však není schopnost vyprávět poutavé příběhy zdaleka jen doménou zkušených řečníků na konferencích, novinářů nebo copywriterů. Velmi efektivně může storytelling posloužit například technickým profesím, analytikům, manažerům a řadě dalších specialistů, kteří potřebují své faktické prezentace osvěžit a nadchnout publikum.

„Storytelling je skvělým otvírákem pro faktickou prezentaci. Příběh dodává kontext a využívá emoce, díky kterým se s ním posluchači mohou snáze ztotožnit,“ doplnila lektorka.

Ačkoliv lidé vypráví příběhy už odpradávna, dnes nám mohou pomoci se hlavně zorientovat v nepřeberném množství informací a dat, které se na nás hrnou. Storytelling totiž umožňuje v posluchačích vyvolat zaujetí, lépe dané téma vizualizovat a také přijmout. Sami jsme si ostatně prakticky vyzkoušeli, jak vizualizace pomocí příběhu pomáhá ukotvení informací v paměti, když jsme v následné společné diskuzi řešili efektivitu reklamních kampaní na prací prostředky.

V rámci tématu se dále dozvíte, jak sdílení příběhů ovlivňuje lidský mozek, což jistě zaujme kohokoliv, kdo se zajímá o psychologii. Samozřejmě nechybí ani vcelku detailně vysvětlené představení základních principů, jak příběhy tvořit a jak je do vlastních prezentací začlenit.

Ve druhé polovině mnou absolvovaného bloku kurzu jsme se pak všichni věnovali už čistě praktickému nácviku, kterému předcházelo rétorické cvičení na lepší rozmluvení. Poté jsme si každý jednotlivě měli připravit v rámci improvizačního tréninku svůj příběh a během krátkých dvou minut jej ostatním odvyprávět. Od účastníků i od lektorky všichni získali velmi konkrétní zpětnou vazbu na svůj výstup. Překvapilo mne, jakých pokroků dle vzájemných reakcí zvládli někteří účastníci během relativně krátkodobého kurzu dosáhnout.

Na kurzu bych ráda vypíchla především organizovaný přístup lektorky, díky kterému si z kurzu odnáším nejen rámcovou představu o tom, co problematika storytellingu obnáší, ale i několik jednoduchých a snadno zapamatovatelných zásad, které mohou pomoci příběhy tvořit. V průběhu tříhodinového dopoledního virtuálního tréninku jsem navíc dokázala držet po celou dobu pozornost, čemuž významně napomáhalo i průběžné zapojování všech účastníků ze strany lektorky.

Kurz je vhodný nejen pro již zmíněné technické profese, ale pro každého, kdo potřebuje ke své práci nebo osobním aktivitám přesvědčivě komunikovat a zaujmout druhé v krátkém čase. Členění kurzu do krátkých tematických bloků v několika týdnech je efektivní také pro časově vytížené pracovníky, kteří potřebují osobní rozvoj začlenit do svého běžného pracovního procesu a odnést si zcela konkrétní tipy a doporučení.

Zjistěte si bližší podrobnosti o kurzu na webu společnosti ICT Pro:

Informace o kurzu