Vládní strategie rozvoje lidských zdrojů

Vláda schválila poslední materiál, který předložil místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn. Program je konkrétním rozpracováním jednoho z pilířů Strategie hospodářského růstu a ukazuje, jak v následujících letech rozvíjet lidské zdroje a zvyšovat vzdělanost obyvatelstva. Zahrnuje mimo jiné i sociální stipendia, půjčky pro studenty, opatření ke spolupráci škol a podniků, firemní školky anebo náměty jak zlepšit politiku zaměstnanosti.

Česká republika si může zajistit dlouhodobý ekonomický růst pouze tehdy, pokud bude mít dostatek vzdělaných, kvalifikovaných a adaptabilních lidí na trhu práce. Platí to především pro profese, které jsou nejvíce žádané. Podmínkou je také to, aby pracovní síla byla dostatečně mobilní.

Uplatnění na trhu práce závisí zejména na vzdělání, kvalifikaci, ochotě se učit, rekvalifikovat a pracovat. Neméně důležité jsou také podmínky zaměstnání a podnikání, které ovlivňují nabídku pracovních míst, a systém sociální ochrany, který má vliv na motivaci k práci. Každému člověku navíc poskytuje jasně specifikovanou míru jistoty v komplikovaných životních situacích, např. při ztrátě možnosti výdělku, a tedy pravidelného příjmu.
Stát proto musí zajistit takové podmínky, aby lidé měli co největší šanci na trhu práce uspět. Tím se zvýší i konkurenceschopnost české pracovní síly v rámci zemí Evropské unie.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info