Základem digitalizace interní komunikace je strategie personálního marketingu, která počítá s průzkumem potřeb vašich zaměstnanců i firmy celkově.

ONETEAM je komunitní portál, který využívá výhod digitalizace interní komunikace, které vzešly z požadavků zaměstnanců a potřeb firem na českém trhu. O zkušenostech s portálem se podělil Petr Mikšovič, CEO firmy SOVA NET.

Změstnanecký portál ONE TEAM

Již 18 let se firma SOVA NET zaměřuje na IT řešení (weby, e-shopy) a on-line marketing, ale i komplexnější IT zakázky na míru. Z dílny jejich vývoje přišly užitečné e-learning platformy, konfigurátory, on-line nástroje na získání zpětné vazby, stránky pro inzeráty, nástroje na agregaci dat a optimalizace procesů atd.

„Každý dílčí projekt byl střípek do skládačky, která se nám v roce 2019 díky klientům a jejich zakázce pro digitalizaci interní komunikace, propojila v jedno,“ upřesňuje Petr Mikšovič ze SOVA NETu.

Mimo IT aplikace se firma dlouhodobě věnuje i on-line marketingové strategii s produktovým názvem SOVA NAVIGÁTOR. Základem pravidelné služby Navigátora je strategický přístup k řízení on-line marketingových aktivit klientů. Služba do hloubky audituje nastavené on-line marketingové kanály směrem do firmy (na zaměstnance), ale i na zákazníky. Z workshopu vzniká tzv. jízdní řád digitalizace firmy, který obsahuje návrh strategie komunikace s využitím moderních nástrojů automatizace i dosahování předem nastavených cílů.

Marketing zaměřený na zaměstnance

Marketingové persony, průzkum zájmu a celkový pohled na fungování firmy jsou ověřené nástroje personálního marketingu, které pomohou nastavit interní komunikaci a poskládat jednotlivé funkce portálu ONETEAM dle individuálních potřeb firmy. „Ke každé implementaci komunitního portálu přistupujeme jako k zavedení nového inovačního produktu do firmy, v tomto případě v oblasti posílení interní komunikace. S tím je spojen průzkum potřeb zaměstnanců i managementu,“ dodává Petr.

Jeho oblíbenou metodou synchronizace vize firmy, procesů, očekávání, nákladů i výnosů je metoda tvorby business modelů LEAN CANVAS. Klíčové není jen dodat pouze IT řešení, ale hlavně strategii, jak jej uvnitř firmy zpropagovat a motivovat lidi k jeho využívání. Dnes se používá pojem personální marketing a v mnoha směrech i budovaní značky zaměstnavatele Employer branding. Portál je výhodným řešením, když firma pomáhá lidem ve svém okolí, má zajímavé benefity pro zaměstnance, očekává rychlou zpětnou vazbu, potřebuje sdělit informaci zacílenou na určitou skupinu lidí na dílně, na home office, nebo obchodníkům na služební cestě. Rychlou reakcí na aktuální dění je startovací portál ONETEAM s názvem Emergency portál, který posiluje bezpečnost firmy a pomáhá řídit komunikaci v době náhlých změn a hrozeb.

Workshop

(Workshop s metodou Lean Canvas, foto: Petr Mikšovič)

Komunitní portál, který si vaši zaměstnanci zamilují

Zažívají i vaši zaměstnanci tyto situace?

 • Neefektivní komunikace klíčových informací

 • Dostává se k vám zpětná vazba pozdě nebo vůbec?

 • Fluktuace zaměstnanců bez možnosti promluvit si s nimi ještě ve fázi rozhodování

 • Nedůvěra zaměstnanců ve vizi a cílech firmy

 • Nízký vztah ke značce firmy

 • Nízká loajalita zaměstnanců

 • Složitý přístup zaměstnanců k informacím

 • Časově náročný systém interní komunikace (nástěnky, emaily…)

 • Šíření fám a polopravd mezi zaměstnanci

Takové jsou výstupy z mnoha workshopů a diskuzí, které odhalily nejčastější limity v efektivním řízení interní komunikace. Na těchto odhalených problémech jsou postaveny funkční moduly řešení ONETEAM, který je dostupný na PC, tabletech i v mobilu.

Portál se vyplatí u firem nad 100 zaměstnanců, jelikož v takovém množství je již potřeba řídit komunikaci centrálně a lze prokazatelně měřit zvýšení loajality zaměstnanců, jejich motivace a s tím spojeného pracovního výkonu. Inspiraci můžete získat i skrze webináře Management zóny a HR zóny, kde sdílí své zkušenosti majitelé firem a HR odborníci. SOVA NET je partnerem zón a odborným garantem obsahu webinářů.

Porada

Na vás pak zbývá zodpovědět si tyto dvě otázky:

 • Chcete držet krok s dobou a nabídnout svým zaměstnancům moderní digitální technologie?

 • Chcete jít ostatním příkladem přátelské a inovativní firmy?