AJŠA - ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR má nové prezidium

Na konci října se v Praze poprvé sešlo nové prezidium AJŠA, zvolilo prezidenta asociace a stanovilo si cíle na nejbližší období

25.10.2010 se v Praze poprvé sešlo prezidium AJŠA ve staronovém složení a zároveň zvolilo svou prezidentku. Prezidentkou tohoto neziskového a největšího profesního sdružení jazykových škol v ČR bude na další 2 roky Karla Bauerová z jazykové školy SOPHIA z Českých Budějovic.

Novým členem prezidia je Ondřej Kuchař z James Cook Languages z Prahy. Dalšími členy prezidia jsou Petr Pasek z jazykové školy Slůně – svět jazyků z Ostravy, Stanislav Kára z Progress Language Institute z Kladna a Alice Vondráčková z Agentury Educo z Prahy.

Nové prezidium se shodlo na nutnosti přepracovat stávající Stanovy asociace tak, aby odpovídaly současné situaci na jazykovém trhu. Dále doladit Kodex kvality a implementovat nové vstupní podmínky pro nové potenciální zájemce o členství v asociace.

Nový viceprezident Ondřej Kuchař k tomu říká: „Kandidoval jsem s cílem dále zvyšovat prestiž AJŠA, zejména v oblasti zvyšování kvalitativních standardů asociace. Rád bych přispěl metodickou prací, formulováním standardů kvality a jejich komunikaci navenek. Prezidium za poslední 2 roky udělalo velký kus práce a tak bych svým elánem chtěl na toto navázat a rozvíjet AJŠA dál.

AJŠA se chce dále profilovat jako organizace sdružující kvalitní dodavatele jazykových služeb.