Alternativní úvazky mají širší podporu

Od 1. února 2011 dochází k užšímu propojení spolupráce na poli alternativních pracovních úvazků nabízených pracovním portálem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) v projektu Alternativa a portálem Jobs.cz společnosti LMC, s.r.o. Tímto propojením dochází k synergii působnosti obou portálů. Spolupráce České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a společnosti LMC, s.r.o., provozovatele pracovních portálů jobs.cz a práce.cz, byla velmi intenzivní již v průběhu celého roku 2010 a týkala se v první řadě projektu Alternativa (www.projekt-alternativa.cz) a zvyšování povědomí o alternativních pracovních úvazcích jak mezi zaměstnavateli, tak uchazeči a uchazečkami o práci.

„Propojením se společností ČSRLZ a projektem Alternativa naplňujeme jeden z našich cílů v oblasti rozvoje alternativních forem práce na trhu,“ říká Petr Skondrojanis, manažer rozvoje pro oblast alternativních forem práce ve společnosti LMC. „Tím je přiblížit nabídky práce na zkrácené pracovní úvazky zadávané personalisty na portálu Jobs.cz ještě více těm, kteří tyto úvazky hledají a potřebují. A takovým místem portál projektu Alternativa bezpochyby je,“ dodává Petr Skondrojanis.

„Díky spolupráci s pracovním portálem Jobs.cz bude projekt Alternativa opravdu komplexně pokrývat široké téma alternativních úvazků, a to jak z pohledu zaměstnavatelů, tak jednotlivců,“ uvádí Alena Králíková, manažerka projektu Alternativa v ČSRLZ. „Jeho součástí je totiž i informační sekce portálu, která přináší zajímavé případové studie z praxe, zkušenosti profesionálů z byznysu i neziskového sektoru, a v neposlední řadě informace o tematicky souvisejících aktivitách iniciovaných neziskovým i komerčním sektorem,“ doplňuje Alena Králíková.

Pracovní portál projektu Alternativa www.prace-jinak.cz se zaměřuje výhradně na pracovní pozice na různé typy alternativních úvazků (např. zkrácený úvazek, flexibilní úvazek, sdílené pracovní místo, práce z domova atp.). Společnost LMC provozující pracovní portály Jobs.cz a Prace.cz má rovněž ve svých strategických cílech pomoc rozvoji alternativních forem práce na českém trhu a intenzivně podporuje projekty, které se právě těmto flexibilním formám práce věnují. Každý den budou moci návštěvníci a návštěvnice portálu práce-jinak.cz najít nabídku nejaktuálnějších pozic jak zadaných přímo jeho uživateli, tak uživateli portálu Jobs.cz. Na portálu Jobs.cz každý měsíc roste počet nabídek na zkrácený úvazek, ale je jich pořád velmi málo a poptávka velmi silně převyšuje nabídku. Zatímco na plný pracovní úvazek odpovědělo v průměru 43 uživatelů portálu Jobs.cz, na pozice, které zaměstnavatelé zadali jako zkrácený úvazek odpovědělo 107 lidí. Je tedy evidentní, že podíl alternativních forem práce na trhu je nedostačující.

V projektu Alternativa probíhají rovněž odborná setkání k různým tématům (zaměstnávání osob se zdravotním postižením, projekty firemních mateřských škol, slaďování profesního a osobního života apod.) za účasti zaměstnavatelů, zástupců veřejné správy i neziskových organizací, které pracují s rodiči na a po mateřské a rodičovské dovolené, osobami se zdravotním postižením a dalšími, kdo mohou mít zájem z jakéhokoli důvodu pracovat na alternativní úvazek. Velkou sledovanost si získaly i pravidelné on-line diskuse: o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, slaďování profesního a osobního života, diverzitě, společenské odpovědnosti, právních aspektech alternativních pracovních úvazků apod.

 

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) je profesní nezisková organizace – sdružení právnických osob – která byla založena roku 1993 s cílem sdružit odborníky a zvýšit povědomí české veřejnosti o procesním řízení podniků v personální oblasti. Mezi naše členy patří v současnosti téměř 300 organizací. Společnost je řádným členem Evropské asociace personálního řízení (EAPM) a Světové federace asociace personálního řízení (WFPMA). Projekt Alternativa je jednou z iniciativ ČSRLZ – vedle dalších projektů jako ocenění nejlepších projektů a profesionálů v oblasti rozvoje lidských zdrojů HREA Excellence Award, nebo Zaměstnatelná budoucnost, projekt spolupráce mezi vysokými školami, studenty a zaměstnavateli.


LMC s.r.o. je nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností. Provozuje pracovní portály na českém internetu Jobs.cz a Prace.cz. V systémech registruje téměř 25 000 firem z ČR i zahraničí, mezi nimiž je téměř 75 % společností z žebříčku TOP 100. LMC získalo v letošním ročníku soutěže Top Filantrop, mezinárodní ceny Byznysu pro společnost za společenskou odpovědnost firem, 1. místo v kategorii Nejzodpovědnější malá firma. Jedním z cílů společnosti je napomáhat rozvoji pracovního trhu v ČR.

 

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, Ostrovní 126/30; Kateřina Řeháková, e-mail katerina.rehakova@crestcom.cz, gsm: 731 613 603, Lenka Pokorná, e-mail: lenka.pokorna@crestcom.cz, tel.: 222 927 111, gsm: 731 613 623 www.csrlz.cz