Doporučené certifikace projektového řízení pro IT profesionály od New Horizons

Je pravdou, že 72 % PMO (Project Management Office) lídrů souhlasí s tím, že pro projektové manažery ve střední fázi jejich kariéry je certifikace velmi důležitá. V tomto článku se budeme věnovat nejlepším certifikátům projektového řízení pro IT profesionály, které prokazují, že umíte plánovat, rozvrhovat, tvořit rozpočet a realizovat úspěšné IT iniciativy.

Úvodem bychom chtěli oznámit, že kvůli vládnímu nařízení jsou zrušeny všechny kurzy a osobní setkání. Nicméně dobrou zprávou je to, že nejen níže zmíněná školení, ale i další kurzy od New Horizons najdete v současnosti v podobě Online LIVE Learning. Celou nabídku kurzů najdete na EduCity nebo na webových stránkách New Horizons.

Důležitost Project Management certifikací pro IT odborníky

Úspěch každého IT projektu závisí na kvalifikovaném projektovém manažerovi. Od upgradů hardwaru po aktualizace bezpečnostních systémů až po vývoj aplikací udržují projektoví manažeři IT týmy produktivní a soustředěné. Stále špatně řízené projekty jsou pro podniky trvalou zátěží. Až 31 % projektů nedosáhne na své cíle a téměř polovina není dokončena včas, ani v rámci rozpočtu.

Získáním certifikátu projektového řízení můžete:

 • Zvýšit svou profesionální hodnotu. Kombinace praktických zkušeností s řízením projektů spolu se správnými osvědčeními poukazuje na vaše úsilí a odhodlání uspět.

 • Vydělat více. Společnosti často hledají kandidáty s uznávanými certifikáty a někdy jsou také požadavkem k dosažení na vyšší ohodnocení.

 • Vzbudit důvěryhodnost. Certifikace pod organizacemi jako Axelos a Project Management Institute (PMI) nabízí síť kolegů-profesionálů v oblasti projektového řízení a otevírá dveře novým příležitostem, rolím a klientům.

 • Získat standardní jazyk pro projektové řízení. Certifikace vám pomůže vytvořit společný rámec pro práci na vedení projektů. Udržování konzistentního přístupu k řízení projektů pomáhá týmům s lepší komunikací požadavků a kritérií. Zvyšujete tak pravděpodobnost, že projekt dokončíte úspěšně a včas.

Doporučené certifikace od New Horizons

Bez ohledu na úroveň vašich zkušeností existují certifikáty a školení v oblasti projektového řízení, které pomáhají zlepšovat vaše dovednosti. Zde jsou nejlepší certifikace projektového managementu pro zahájení vaší kariéry:

PRINCE2 CERTIFICATION

PRINCE2 se zaměřuje na procesy a rámec potřebný k provedení určitých typů projektů v kontrolovaných prostředích. Přestože je PRINCE2 nejoblíbenější ve vládním i soukromém sektoru, vztahuje se téměř na jakýkoliv typ projektu.

Prospívá například těmto odvětvím: IT průmysl, konstrukce, bankovnictví, řízení provozu, ropný a plynárenský průmysl. Zároveň existují dvě úrovně certifikace: Foundation a Practitioner.

PRINCE2 Foundation

Tento typ certifikace vás seznámí s metodou, principy, tématy a terminologií projektu PRINCE2. Naučíte se, jak řídit a realizovat projekty ve všech fázích, od předprojektu a zahájení až po konečné dodání. Pro tuto zkoušku nejsou definované žádné předběžné požadavky. Měli byste ovšem minimálně mít zkušenost s řízením projektu na pracovišti.

Školení: PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Practitioner

Certifikace PRINCE2 Practitioner potvrzuje, že máte dostatečné znalosti o metodice PRINCE2. Úspěšné absolvování zkoušky vám pomůže pochopit, jak tuto metodu aplikovat a přizpůsobit v různých projektových prostředích a scénářích. Požadavkem na toto školení je složení zkoušky PRINCE2 Foundation

Školení: PRINCE2 Practitioner 

CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT MANAGEMENT (CAPM) CERTIFICATION

Certifikace CAPM je základní certifikace projektového řízení spravovaná globálně uznávaným institutem Project Management Institute (PMI). Je ideální pro IT profesionály a projektové manažery, kteří mají zájem naučit se řídit střední až velké projekty.

Naučíte se:

 • Jak projektový management ovlivňuje podnikání

 • Jak identifikovat zúčastněné strany (stakeholdery)

 • Jak vytvořit plán řízení projektu a rozpočet

 • Jak analyzovat rizika projektu

 • Jak řešit veřejné zakázky související s projektem

Požadavky jsou o něco rozsáhlejší než u předchozí certifikace:

 • Středoškolský diplom (maturita)

 • Nejméně 1 500 hodin praxe nebo 23 hodin školení v oblasti projektového řízení

Recertifikace každých pět let pro udržení vašeho členství v PMI.

Školení CAPM

PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) CERTIFICATION

Certifikace PMP je zlatým standardem v řízení projektů. PMP slouží jako globální potvrzení vašich znalostí a zkušeností s řízením projektu. Jednotlivci s certifikací PMP mohou pracovat prakticky v jakémkoli odvětví, za použití jakékoliv metodologie a na jakémkoliv místě.

Stát se certifikovaným PMP není rychlé a snadné, ale tato investice se vyplatí. Projektoví manažeři, kteří mají certifikaci PMP dosáhnou v průměru o 23 % vyšší plat než ti, kteří ji nemají.

Certifikaci PMP ideálně uplatní:

 • IT a obchodní profesionálové se zkušenostmi s provozováním projektů v reálném světě, bez ohledu na jejich pracovní pozici

 • Projektoví manažeři, kteří chtějí převzít zodpovědnost za rozsáhlejší a složitější projekty

 • Manažeři nebo vedoucí týmů, kteří chtějí dostat svou kariéru a plat na vyšší úroveň.

  Certifikace zahrnuje celou řadu pokročilých témat, včetně: prostředí, ve kterých projekty fungují, zahajovací procesy, procesy plánování, provádění procesů, monitorovací a kontrolní procesy, uzavírací procesy.

Požadavky:

 • 4-leté studium s maturitní zkouškou, tři roky praxe v řízení projektů, 4 500 hodin vedoucích projektů a 35 hodin vzdělávání v oblasti projektového řízení
  NEBO:

 • Vysokoškolský diplom, pět let praxe v řízení projektů, 7 500 hodin vedoucích projektů a 35 hodin vzdělávání v řízení projektů

Školení PMP

Certifikace projektového řízení s New Horizons

Prakticky všichni IT profesionálové mohou mít z certifikátu projektového řízení prospěch a vytěžit z něj. Ať už spolupracujete na projektu aktualizace hardwaru nebo vedete tým pro vývoj aplikací, certifikační školení vám poskytne rámec a znalosti pro realizaci úspěšných projektů.

New Horizons nabízí odborné školení pro PRINCE2, CAPM, PMP a další. Všechny kurzy jsou vedeny certifikovanými instruktory a pokrývají všechny koncepty, které potřebujete, abyste se cítili sebevědomě a byli připraveni na složení zkoušky.