Generace X, Y – kam směřovat talent management?

Letošní série workshopů pro personalisty začala 16. 3. Snídaní s DMC na téma Talent management. V atraktivních prostorách pražského Kaiserštejnského paláce se sešlo na 20 HR odborníků ze 14 společností, kteří měli možnost „prožít“ talent management na vlastní kůži, dozvědět se, které nástroje a jak používat, a sdílet své zkušenosti.

Účastníci Snídaně s DMC diskutují nad nástroji talent manaementu

Účastníci velmi ocenili interaktivní formu akce a množství nástrojů, které si mohli prakticky vyzkoušet. Největší diskusi vyvolalo téma typologie talentů a jejich motivace z pohledu generačních rozdílů. Generace X, narozena v 60.–80. letech 20. století a generace Y, narozena před koncem 20. století (tzv. Millennials) vyznávají poměrně odlišné hodnoty v pracovním i osobním životě. Z toho vychází i potřeba firem přistupovat k oběma generacím různými způsoby. Mnoho nástrojů a způsobů vedení lidí osvědčených u generace X u generace Y nefunguje, a proto se firmy musejí naučit, jak s generací Y pracovat.

Z diskuse vyplynulo, že generace Y je mnohem více než její předchůdci zaměřena na konkrétní přínos každého svého konání, přičemž je nutné, aby práce umožňovala využívat vlastní kreativitu, při práci se bavit a být respektován jako osobnost. U generace X byly tyto atributy běžné spíš u kreativnějších povolání, generace Y je ale potřebuje i v oblastech, které vyžadují vysokou míru standardizace a dodržování pravidel. Jak tedy udělat z jejího pohledu zajímavou třeba i práci na výrobní lince?  

Mladí lidé dnes očekávají od práce kromě jistoty i prostor pro vlastní rozvoj, využívání svého potenciálu a vysokou míru nezávislosti. Pro svůj výkon navíc potřebují skutečně týmové prostředí, které jim poskytuje podporu a prostor. Další motivátorem je i využívání moderních technologií – vyrostli v době jejich překotného rozvoje a jsou přirozenou součástí jejich života. Těmito směry se bude muset začít ubírat mysl vedení firem při plánování lidských zdrojů, pokud budou chtít přitáhnout, získat a udržet zaměstnance z generace Y.

Dominika Szymańska představuje „periodickou tabulku talentu“

Někteří z našich klientů už pracují na strategii talent managementu, která generační rozdíl respektuje. Pro identifikaci potenciálu zaměstnanců využívají například zážitková development centra podle metodiky FunnelMind nebo prvky gamingu přímo v provozu,“ říká Dominika Szymańska, konzultantka pořádající společnosti DMC management consulting a dodává: „Jedná se o dlouhodobý proces změny přístupu. Prvním krokem je ale zásadní změna tradičního myšlení – pokud máte pocit, že generace Y je velmi pohodlná a očekává vše na stříbrném podnosu, mýlíte se. Jen jste ji zatím pravděpodobně nedokázali pochopit, motivovat a zapojit.“ 

Nový přístup k tradičním nástrojům využívaným v HR se ukázal jako velké téma, na který prostor jednoho workshopu nestačí. I proto DMC management consulting otevře v srpnu Mini HR akademii, která bude zaměřena na nejnovější trendy v rozvoji zaměstnanců a řízení HR. Kromě „generačního řízení rozvoje talentů“ se bude zabývat tématy jako je Kata koučink (systém neustálého zlepšování a rozvoje lidí), Lean v HR (zefektivňování HR procesů a podpora Lean aktivit uvnitř společnosti) či HR business partnering. „Chystáme příjemný letní formát, který bude kombinovat prvky workshopu, případové studie, aktivizační aktivity i prostor pro relax,“ uzavírá Dominika Szymańska.