Jak co nejlépe řídit lidské zdroje - i to je HR management

Současným trendem v personalistice firem je takzvaný HR management, což je slovo pocházející z anglofonního prostředí. Zkratka „HR“ značí human resources, což se dá přeložit jako lidské zdroje. Termín HR management lze tedy interpretovat jako metodu, jak co nejlépe řídit lidské zdroje.

Dnešní pojetí HR managementu se soustředí na podporu takzvaného liniového managementu – jedná se o management prvního stupně, který řeší vztahy přímo mezi jednotlivými zaměstnanci. Manažeři na tomto stupni managementu dohlížejí na správné, efektivní a precizní plnění práce. Klasickým příkladem liniového manažera může být mistr v dílně. Tento manažer musí vynikat svým přehledem v oboru, zejména v oblasti produkce výrobků či poskytování služeb.

HR management se rovněž zaměřuje na vyhledávání, výběr a adaptaci nových zaměstnanců. Pokud firma hledá posilu do svých řad, aby zvýšila konkurenceschopnost vůči podobným poskytovatelům služeb na trhu, současný trend je takový, že se preferují lidé s již ukončeným – nejlépe vysokoškolským – vzděláním, kteří mají za sebou alespoň roční (většinou ale dvouroční) praxi v oboru na podobné pozici. Zvýhodňují se i uchazeči, jejichž předností je aktivní znalost alespoň dvou světových jazyků (v dnešní době se výborná znalost anglického jazyka považuje za skoro samozřejmou) a také různé certifikáty z absolvování kurzů a školení.

Adaptace nově přijatého zaměstnance je pro firmu a její výsledky žádoucí, až nutná. Pokud se „nová krev“ nesžije s vnitřním chodem firmy, s jejími postupy a návyky ostatních zaměstnanců, nebude pracovní výkon posily zapadat do firemní mozaiky. Adaptaci pomáhají teambuildingové aktivity i zájezdy či dnes velmi rozšířená metoda „open-space“ – na tomto principu funguje většina redakcí deníků, někdy i týdeníků. Neexistují oddělené kanceláře, mezi zaměstnanci není žádná bariéra (zeď), a vzájemná komunikace je tak o to jednodušší.

Některé sociologické průzkumy dokonce ukázaly, že adaptaci a socializačním procesům uvnitř firmy pomáhají kuřárny. Ti zaměstnanci, kteří holdují nikotinu, totiž při kuřáckých pauzách mohou s kolegy-kuřáky probírat aktuální firemní agendu.

Personální HR management rovněž řeší otázku podnikové kultury a etiky, tedy nastavených morálních pravidel mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. V žádné firmě by nemělo docházet k zákulisnímu jednání bez přítomnosti osoby, jíž se to explicitně týká, či k protežování na základě nekalých dohod.

Pokud Vás zaujala problematika HR managementu, navštivte kurz 28. – 30. 1. 2013 MODERNÍ HR MANAGEMENT – 1. VOX a.s.