K léčbě ledvin může přispět i virtuální realita

Virtuální realita ve zdravotnictví představuje obrovský potenciál, jednak pro rozvoj oboru jako takového a zároveň také pro ty, kteří VR uchopí za správný konec. Potvrzují to i zástupci českého technologického startupu Lifeliqe ze skupiny CREDITAS. Letos za sebou mají tisíce ujetých kilometrů po USA. Ředitel české pobočky Lifeliqe Matouš Tlapák a leader VR vývoje Michal Mizerák absolvovali ve Spojených státech řadu akcí, konferencí, veletrhů, které se zabývaly inovacemi na poli rozvoje pracovní síly.

Virtuální (VR), rozšířená (AR) a hybridní realita (MR) – stále větší roli hrají i v HR

Lifeliqe nechyběl mimo jiné na konferenci ANNA (Americká asociace zdravotních sester věnujících se nefrologii) v Dallasu. Nefrologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou. Součástí rekvalifikací společnosti Lifeliqe je právě i kurz dialyzačních techniků.

Lidí trpících chronickým onemocnění ledvin celosvětově přibývá. Například v Česku může jít podle lékařů už o každého devátého. Problémem je, že příznaky se většinou projevují až ve chvíli, kdy se jejich funkce sníží pod 25 procent. Řada pacientů se tak k lékaři dostane až ve chvíli, kdy už je selhání ledvin nezvratné.

Růst onemocnění ledvin je hnací silou zvyšující se poptávky po kvalitně vyškolených dialyzačních technicích. Jsou nezastupitelní při péči o pacienty podstupující operace při selhání či dysfunkci ledvin. Takto vyškolení odborníci obsluhují a monitorují dialyzační přístroje ve zdravotnických zařízeních pod dohledem sester a lékařů – nefrologů,“ popisuje ředitel české pobočky Lifeliqe Matouš Tlapák.

Budoucností jsou certifikovaní specialisté

Jak vidíme z celé řady analýz, už nastává doba, kdy si s jednou profesí po celý život nevystačíme. Pro rychlé získání nových pracovních dovedností slouží „non-degree credentials“ - certifikované kurzy, po jejichž získání se uchazeč sice nemůže prokázat titulem. Získá ale praktické znalosti a dovednosti. Kromě toho obdrží certifikát, díky kterému se může ucházet o práci ve zcela jiném oboru. Dokáže tak zvýšit svůj plat a ve výsledku i životní standard,“ vysvětluje ředitel české pobočky Lifeliqe.

Virtuální (VR), rozšířená (AR) a hybridní realita (MR) – stále větší roli hrají i v oblasti lidských zdrojů. Dnes již existuje celá řada studií, které poukazují na vyšší efektivitu využití těchto technologií v učení a tréninku. Od snížení výdajů na školení pro zaměstnavatele, přes vyšší schopnost připravit pracovníky na riziková povolání. Cílem je snížit chybovost vedoucí k materiálním škodám či újmě na zdraví. Uchazeči o zaměstnání a účastníci rekvalifikačních programů si mohou pomocí virtuální reality snadno osvojit práci s nástroji, technikami, rutinami i rizikovými postupy důležitými pro danou práci.

Nastartují novou kariéru během týdnů či měsíců

Projekty, které před několika lety vypadaly jako science fiction, se v některých amerických státech stávají realitou. Podíl na tom má i Lifeliqe. Společnost uspěla v americkém státě Nevada v rámci vládou podporovaného projektu SANDI (Supporting and Advancing Nevada’s Dislocated Individuals). Ten rozvíjí zaměstnanost na jihozápadě třetí nejlidnatější země světa.

Ve vybraných státech - včetně Nevady - jsou to stále častěji knihovny, které bývají prvním krokem k nové kariéře. Jsou výrazně efektivnější než úřady práce, které se ani ve Spojených státech netěší dobré reputaci. K tomu bibliotékám slouží takzvaná „one-stop centra“.

Podobné projekty jsou cennou inspirací i pro český pracovní trh. Nevada do těchto programů investovala nemalé finanční prostředky a státy jako Kalifornie, Washington nebo Oregon ji postupně následují,“ vysvětluje Matouš Tlapák.