Klíč k úspěšné tvorbě online kurzů? Dobrá osnova, kvalitní zpracování a vytrvalost

Ještě před pandemií COVID-19 předstihly online kurzy tradiční vzdělávání ve všech ohledech. Lidé vyhledávají online kurzy jako reálnou a pohodlnou možnost dalšího rozvoje. Dokonce i univerzity a školy po celém světě začínají nabízet více online vzdělávacích kurzů. Vytvoření dobře prodejného online kurzu vyžaduje čas a úsilí, ale ne nutně peníze. Klíčem k úspěchu v odvětví eLearningu se označuje především průzkum cílové skupiny a vytvoření silné osnovy kurzu. Proto největší investicí na začátku příprav samotného kurzu bude hlavně váš čas.

LovelyData-kurzy-divka

Příprava dvouhodinového kurzu zabere našim lektorům zpravidla kolem čtyř týdnů,“ uvádí Lubomír Husar, zakladatel LovelyData, kurzů, kde učí data, strojové učení, Python, SQL, Excel, Power BI, R, Tableau.

Webinář a online kurz není to samé

Na začátek je dobré si nejprve rozlišit dva základní pojmy. Lidé si velmi často pletou rozdíl mezi webinářem a online kurzem. Webinář neboli webový seminář je živá výuka využívající videokonferenci nebo živý chat, který umožňuje komunikaci mezi účastníky a přednášejícími. Nabízí širokou škálu témat, po nichž obvykle na konci následuje prostor na případné otázky a odpovědi přímo mezi lektorem a studentem.

V online kurzech se můžete ponořit do konkrétního tématu a získat hlubší znalosti podobně jako v univerzitních kurzech. Struktura online kurzu napodobuje typickou vysokoškolskou výuku rozdělenou do modulů, lekcí nebo jednotek. Označují se také jako eLearning, online školení nebo e-kurz a často vyžadují platbu za přístup k obsahu. Online kurzy jsou určeny pro skupiny lidí, kteří se učí o určitém předmětu, a jejich absolvování může trvat dny, týdny nebo dokonce měsíce. Účastníci často po kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Prezentace plné grafů a textu ztrácí na efektivitě

Samotná prezentace by měla mít dobrou strukturu, řád a vždy postupovat od nejjednoduššího po složitější. Lektoři často neberou dostatečně v potaz reálné znalosti účastníků, a někdy kurz, který je určen pro začátečníky, nevyučují od úplných základů. Nevyplácí se hned na začátku vysvětlovat nějaké pomůcky a fígle, jak si věci ulehčovat. Místo toho jim nabídněte kvalitní základ, na kterém pak mohou stavět po zbytek kurzu.

V jednoduchosti je krása. To platí i při tvoření samotných slidů prezentace. Věty by měly být krátké, výstižné a srozumitelné. Ve chvíli, kdy budou vaše slidy plné textu, který je ještě ke všemu příliš odborný, divák rychle ztrácí soustředění, a přestává tak poslouchat i váš výklad.

Studenti se učí opakováním. Můžete tedy tu samou informaci klidně po pár slidech znovu zopakovat. Nepředpokládejte, že si všichni studenti danou informaci hned zapamatují,“ radí Lubomír Husar, zakladatel LovelyData.

studium-online

Světla, kamera, akce!

Je čas vytvořit online kurz a převést své znalosti do digitálního obsahu. Zní to docela jednoduše, že? Ne nutně. Vytvoření online kurzu může být pro některé, ne úplně technicky zdatné jedince, nepříjemnou zkušeností. Chcete-li snížit stres a co nejvíce zefektivnit proces, najděte si online nástroj, který nabízí možnost natáčení, nahrávání a editace, nebo zvažte možnost zadat práci externistovi či agentuře se zkušenostmi s tvorbou online kurzů.

Co se dobrého zvuku týče, dobře se nám osvědčilo, když lektoři používají office sluchátka s mikrofonem připojená přímo k počítači. Taky je potřeba uvědomit si, že mikrofon chytá zvuk místnosti, to znamená, že pokud jednotlivé části nahráváte vždy v jiné místnosti, výsledný zvuk bude znít odlišně, a to může působit rušivě,“ doplňuje Lubomír Husar z LovelyData.

Dlouhé a náročné kurzy nedokončí všichni

Délka kurzu vždy záleží především na samotném lektorovi, ten ho připraví tak, aby v něm nic nechybělo a ani nepřebývalo. Je ale důležité si uvědomit, že čím bude kurz delší a náročnější, tím bude bohužel klesat počet úspěšných absolventů. Velkou nevýhodou online kurzů je totiž klesající odhodlanost lidí kurz dokončit.

Jak tedy udržet jejich pozornost? Dobré je vyhnout se mentálnímu úsilí, tedy vyhýbat se příliš komplikovaným slovním obratům. „Pokud se nejedná o kurz pro odborníky, nebojte se dělat kurzy tak, aby je chápalo chytré 15leté dítě,“ říká Lubomír Husar. Dále je doporučené zpracovávat jednotlivé lekce tak, aby nepřesáhli 15–20 minut čistého času.

Velkým nešvarem bývá nesoulad obrazu se zvukem. Může se stát, že lektor během probírání jednotlivých témat přestane posouvat samotné slidy prezentace. To není dobře, protože pokud chceme co nejvíce udržet pozornost studenta a minimalizovat jeho úsilí, které musí poslechu věnovat, je důležité, aby promítaný obsah na obrazovce byl synchronní s tím, co lektor přednáší.

Jak kurz úspěšně prodat?

Po natočení kurzu přichází další podstatná otázka, a to kam svou práci umístíte. Máte na výběr ze dvou možností. Můžete si zaplatit prostor na stránkách, které takový obsah zprostředkovávají anebo kurz publikovat na vlastním webu. To je ideální volbou hlavně v případě, kdy obsah tvoříte jako firemní kurzy pro své zákazníky a máte již zaběhlou stránku, o které víte, že bude vše fungovat tak jak má.

Důležitý je i správně zvolený název. Ten by měl být jasný a musí být zřejmé o jaký kurz se jedná a pro koho je určený. S tím souvisí i titulní obrázek. Pokud budete poté své kurzy sdílet například na sociálních sítích, většinou je právě náhledový obrázek a název kurzu to první a často i jediné, co potencionálního zájemce přiláká.

Pokud si na vlastní kurz stále ještě nevěříte, neváhejte se se vzděláním svých zaměstnanců a kolegů obrátit na odborníky. V LovelyData nyní nabízejí speciální nabídku pro firmy, a to v podobě výhodných balíčků kurzů z oblasti aktuálních technologií a trendů, jakými jsou Python, SQL, Excel, RPA, Strojové učení, R, Tableau, Power BI a další. Všechny kurzy připravují experti z praxe a vše je v češtině nebo slovenštině.