Mezinárodní fórum Tvorba a rozvoj koučovací kultury se blíží!

30. listopadu 2017 se sjede do Prahy pět významných koučů z Velké Británie, Finska, Itálie a Maďarska, kteří jsou připraveni sdílet své zkušenosti z budování výkonných týmů s využitím koučování na konferenci 2. Mezinárodní fórum ICF ČR - Tvorba a rozvoj koučovací kultury.

Judit Ábri von Bartheld MA, MCC, Nonna Babitzin, PCC, Janet Wilson, PCC, Isabella Pierantoni, PCC, Veronica Lysaght vám představí možnosti, které koučování vnáší do řízení multikulturních a multigeneračních týmů, do řízení změn, do zvyšování výkonu související s udržením motivace.

Profesionálové z oblasti HR jsou stále častěji konfrontováni s nutností překonávat nejrůznější překážky – vypořádat se s nástupem nových generací a jejich začleněním do týmu, s faktem, že v jednom týmu může být až několik různých národností a přesto spolu musí komunikovat a spolupracovat, s tlakem na neustálé zvyšování výkonu při udržení stávající motivace a angažovanosti zaměstnanců, s nutností energetizovat a motivovat zaměstnance v prostředí změn.

Jak může s těmito otázkami pomoci koučování? Co konkrétně koučovací přístup řeší a co už ne? Má koučování prokazatelný vliv a měřitelný přínos? Jak jej měřit a kde vzít argumenty k prosazení rozvoje leaderů v koučování?

Mezinárodní fórum si klade za cíl vytvořit platformu k setkávání a sdílení zkušeností profesionálních i interních koučů, HR manažerů a leaderů. Společně touto diskusí nabouráme rozšířené mýty o koučování a podíváme se na to, jak může být při budování výkonných týmů prospěšné a zda může fungovat.

Konferenci pořádá ICF ČR, profesní organizace, která dlouhodobě usiluje o vysokou kvalitu koučování a dodržování profesních standardů a etiky. Akce se koná pod záštitou hospodářské komory ČR.

Mezinárodní fórum Tvorba a rozvoj koučovací kultury