Na Mezinárodní den dívek a žen ve vědě připravila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská s Fakultou elektrotechnickou pro studentky den plný vědy

Přestože počet pracovníků ve výzkumu a vývoji v České republice roste, podíl žen se snižuje. Zatímco v roce 2000 bylo žen v této oblasti 36 procent, v roce 2019 už jenom 30 procent. Změnit tento trend se snaží připomínka Mezinárodního dne dívek a žen ve vědě, která se slaví vždy 11. února už od roku 2015, kdy ho Valné shromáždění OSN poprvé vyhlásilo.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) už před sedmi lety začala v tento den pořádat akci Staň se na den vědkyní se snahou ukázat zejména studentkám středních škol, jak práce vědkyň vypadá. Letos se k této akci připojila také Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL).

 

Vývoj pracovníků ve výzkumu a vývoji celkem podle pohlaví
zdroj: ČSÚ, data vždy k 31. prosinci daného roku

 

„Na ČVUT jsme s 34,4 procenty sice lehce nad průměrem, pokud počítáme podíl žen na celkovém počtu akademických a vědeckých a odborných pracovnících, nicméně vědkyň s docenturou máme zatím jen 14,3 procenta a profesorek pak 8,5 procenta,“ vysvětluje situaci na půdě největší české technické univerzity doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

 

Podíl žen na počtu akademických a vědeckých a odborných pracovníků na ČVUT

Fakulta stavební

36,5%

Fakulta strojní

21,5%

Fakulta elektrotechnická

21,8%

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

33,0%

Fakulta architektury

43,5%

Fakulta dopravní

41,1%

Fakulta biomedicínského inženýrství

41,0%

Fakulta informačních technologií

28,5%

Masarykův ústav vyšších studií

63,6%

Celoškolská pracoviště (mimo fakulty)

43,2%

ČVUT v Praze celkem

34,4%

údaje za rok 2020

 

 

„Snažíme se dívkám ukázat, že ani přírodní, technické a matematické vědy nejsou oblastí předurčenou pro muže. A těší mě, že podíl žen mezi našimi studentkami stále roste. Zatímco v roce 2011 bylo absolventek bakalářského a magisterského studia zhruba pětina, vloni to už byla více než třetina,“ říká doc. Jana Bielčíková z Katedry fyziky FJFI, která je jednou z přednášejících na akci Staň se na den vědkyní.

„V případě Fakulty elektrotechnické se často mluví jako o fakultě pro kluky. Pravidelnou otázkou od středoškoláků a středoškolaček na dnech otevřených dveří je, zda jsou na fakultě nějaké studentky. Počet studentek se na FEL každým rokem zvyšuje, ale nárůst je to velmi pozvolný. Proto se různými aktivitami snažíme zájem dívek podpořit a poukázat na úspěchy žen, které na FEL působí a které mohou být pro zájemkyně o technické studium inspirací. Věříme, že právě vzory a projevená podpora mohou přesvědčit více a více studentek, že je technika správná volba, ve které nejsou samy,“ doplňuje Veronika Jílková, koordinátorka projektu rozmanitosti, rovných podmínek a příležitostí Fakulty elektrotechnické.

Děti brzdí kariéru

Zhruba dvou až tříleté zpoždění v kariéře odhaduje doc. Jana Bielčíková dobu, o kterou se její vědecký rozvoj zbrzdil kvůli narození dvou dětí. „Narození dětí zbrzdilo kariéru mou i mého muže, který se už po narození syna snažil maximálně pomáhat a zhruba polovinu povinností vzal na sebe,“ vysvětluje doc. Jana Bielčíková. Syn se jí narodil v době, kdy pracovala v týmu prof. Jacka Harrise na americké Yale University.

„Cítila jsem velkou podporu, ve skupině byl nadpoloviční poměr žen, po narození syna jsem mohla zčásti pracovat z domova, a to samé my potom umožnili i zaměstnavatelé v Česku,“ vysvětluje doc. Jana Bielčíková, která titul docentky získala na sklonku roku 2021. Podle ní se situace žen věnujících se vědecké činnosti v Česku zlepšuje. Nicméně chybí především jesle. „Neměli jsme v dosahu prarodiče, takže než mohly jít děti do školky, museli jsme se jim plně věnovat sami a samozřejmě se potom člověk nemůže věnovat vědě na plný úvazek,“ dodává doc. Jana Bielčíková.

Účastnice čekají přednášky, cvičení i neformální večeře s vědkyněmi

Tradiční formát akce Staň se na den vědkyní, kdy po dopoledních přednáškách následují odpolední cvičení v menších skupinkách přímo v laboratořích, letos doplní neformální večeře. „Letos připravujeme něco jako vědeckou minikonferenci včetně tradiční součásti konferencí – neformální večeře. Zájemkyně tak budou moci u jídla s hezkým výhledem na Prahu dále diskutovat s vědkyněmi i dalšími pracovníky univerzity a sdílet své zážitky, ale i si promluvit o případných obavách ze studia či vědecké kariéry a vyslechnout si osobní zkušenosti těch, kdo už se vědě věnují,“ říká Katarína Křížková Gajdošová, jedna z hlavních organizátorek akce a současně vědecká pracovnice FJFI, která je momentálně na stáži ve švýcarském CERNu a dodává: “Je fajn, zjistit, že i přední a mezinárodně uznávané vědkyně se ve své kariéře i životě potýkaly s různými problémy, že jsou to lidé jako všichni ostatní a že problémy jsou od toho, aby se řešily.“

 

Podíl studentek na celkovém počtu studentů na ČVUT v roce 2020

Fakulta stavební

39,1%

Fakulta strojní

9,4%

Fakulta elektrotechnická

14,6%

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

32,6%

Fakulta architektury

61,0%

Fakulta dopravní

23,2%

Fakulta biomedicínského inženýrství

59,4%

Fakulta informačních technologií

13,5%

Celoškolská pracoviště (mimo fakulty)

52,6%

ČVUT v Praze celkem

30,5%

údaje za rok 2020

 České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 nabízí ČVUT svým studentům 170 akreditovaných studijních programů a z toho 53 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.