Národní cena absolventských prací v HR zná své vítěze

Společnost People Management Forum (PMF) spolu s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a portálem kurzů a studií Edumenu.cz počtvrté ocenili Národní cenou absolventských prací nejlepší absolventské práce z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Slavnostní vyhlášení finalistů a vítězů proběhlo dne 29. října 2013 v prostorách T-Mobile Czech Republic a.s.

Vítězové čtvrtého ročníku Národní ceny absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů: zleva Bc. Jan Škola, Bc. Michaela Rutarová, oba z Univerzity obrany, Bc. Lenka Lucová z VŠE, Mgr. Lenka Pešková z UPOL, Mgr. Lenka Řezáčová z MUNI a Ing. Aneta Chvátalová z VŠE.

Do finále čtvrtého ročníku se probojovalo celkem jedenáct absolventských prací studentů ze šesti škol: Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity obrany v Brně, Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a NEWTON College.

Odborná porota vybrala v obou kategoriích celkem šest absolventských prací, které získaly ocenění. V kategorii bakalářských prací se za práci na téma „Motivace vojenských profesionálů v podmínkách vojenského útvaru“ stala vítězkou Bc. Michaela Rutarová z Univerzity obrany v Brně. Vítězka svou účast v soutěži komentuje: „Úspěch v soutěži mi přinesl pocit seberealizace, uspokojení, zvýšení sebejistoty a motivoval mne do dalšího studia. Velkým přínosem pro mne byla osobní prezentace před hodnotící porotou.“

Další místa v kategorii byla obsazena následovně: druhé místo – Bc. Jan Škola s tématem „Hodnocení vojenských profesionálů u vojenského útvaru“ z Univerzity obrany a třetí místo získala Bc. Lenka Lucová z Vysoké školy ekonomické, za práci na téma: „Fluktuace zaměstnanců ve společnosti JYSK s.r.o.“

V kategorii magisterských prací se na prvním místě umístila Mgr. Lenka Řezáčová z brněnské Masarykovy univerzity s prací na téma „Vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců - perspektivy uvnitř organizace“. Také Lenka Řezáčová jako ostatní finalisté nejvíce oceňuje získanou zpětnou vazbu zástupců odborné poroty, ve které se zrcadlil pohled akademiků i HR praktiků. „Hodnocení práce nebylo jenom o metodologickém hledisku, precizně vydefinovaných teoretických konceptech či vědecké originalitě nápadu, zpracování a výsledku práce. Slovo měla určitě i využitelnost a přínos v praxi, představa implementace a v neposlední řadě i srozumitelnost pro čtenáře.“

Stříbrnou příčku odborná porota rozdělila mezi dvě práce, a to „Vzdělávací potřeby akademických pracovníků centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity“ Mgr. Lenky Peškové, z Univerzity Palackého v Olomouci a práci Ing. Anety Chvátalové na téma „Talent Management“ z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Odbornou porotu hodnotitelů tvořili zástupci z firemní i akademické sféry. Porota nejdříve ohodnotila všechny přihlášené práce do soutěže a posléze vybrala finalisty, kteří prezentovali své práce osobně před porotou. „Při hodnocení absolventů se porota zaměřila zejména na propojení teorie s praxí, na inovativnost zvoleného tématu a využitelnost práce pro další studium a praxi,“ říká Zita Lara, výkonná ředitelka People Management Fora.

Jeden z hodnotitelů, Ing. Marek Stříteský z katedry personalistiky VŠE v Praze, vidí jeden z přínosů této aktivity v možnosti porovnání úrovně studentů i škol v celorepublikovém měřítku: „Tento projekt přestavuje platformu umožňující srovnání kvality práce na jednotlivých školách. Studenti mají možnost poměřit kvalitu svých závěrečných prací nikoliv v rámci svých škol či univerzit, ale na úrovni celostátní, kde mezi sebou soupeří studenti různých typů vysokých škol.“

Personální ředitelka společnosti Linet, Vladimíra Michnová k tomu dodává: „Studenti musí prokázat znalosti, ale také svoji schopnost vnímat obor lidských zdrojů jako nezbytnou součást řízení firmy  pro zachování její konkurenceschopnosti a to bez rozdílu typu organizace. Podpora zkušených odborníků a jejich zpětná vazba studentům je vzájemným plusem pro obě strany.“

Úspěch celé aktivity výrazně podpořili partneři, kteří svými cenami ještě více motivovali studenty k soutěži. Věcné ceny pro finalisty v podobě odborné literatury a odborných kurzů poskytly společnosti: AIVD ČR a portál kurzů a studií Edumenu.cz, jazyková škola Channel Crossings a počítačová škola Gopas. „Portál Edumenu.cz stál u samotného počátku tohoto projektu, kdy myšlenka oceňovat studentské práce teprve vznikala. Dnes, po několika letech, jsme hrdými partnery této významné a v oboru respektované akce,“ sdělil Tomáš Langer, ředitel portálu. Poděkování patří také společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. za spolupráci na přípravě odborného setkání.

Národní cena absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů je unikátní projekt, který je zaměřen na bakalářské a diplomové práce. Vytváří prostor pro úzkou spolupráci zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol. Jeho cílem je podpořit zájem mladých lidí o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Více na www.talentforum.cz.

Vítězové čtvrtého ročníku Národní ceny absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů: zleva Bc. Jan Škola, Bc. Michaela Rutarová, oba z Univerzity obrany, Bc. Lenka Lucová z VŠE, Mgr. Lenka Pešková z UPOL, Mgr. Lenka Řezáčová z MUNI a Ing. Aneta Chvátalová z VŠE.

Fotografie: Vítězové čtvrtého ročníku Národní ceny absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů: zleva Bc. Jan Škola, Bc. Michaela Rutarová, oba z Univerzity obrany, Bc. Lenka Lucová z VŠE, Mgr. Lenka Pešková z UPOL, Mgr. Lenka Řezáčová z MUNI a Ing. Aneta Chvátalová z VŠE.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace