Nebojte se rozmanitosti v týmu

Přemýšleli jste někdy, čím se liší úspěšné týmy od těch, které úspěchů nedosahují? Rozmanitost je naprosto v pořádku a je téměř nutností pro přežití v dnešní době. Jak ale správně tento tým řídit?

Rozmanitý tým

5 charakteristik vynikajících týmů

  1. Soudržnost díky společnému cíli – každý člen týmu považuje cíle za smysluplné.

  2. Jasně stanovené výkonnostní cíle – tým má dobře vymezené milníky, podle nichž lze dosahované výsledky porovnávat.

  3. Informovanost o jednotlivých rolích a povinnostech a povědomí o tom, jak každý člen přispívá k celkovým výsledkům týmu.

  4. Občasné posuny ve „vedení“ skupiny – otázkou není, kdo má kontrolu v rukou, ale kdo se nejvíce hodí k tomu, aby skupinu vedl při plnění úkolů.

  5. Možnost členů týmu svobodně vyjadřovat pocity a přicházet se svými nápady a myšlenkami – členové týmu si vzájemně naslouchají a jsou otevření novým postupům a metodám.

„Zní to pěkně, vytyčit si cíl, komunikovat, diskutovat. Ale jak, když lidé jsou tak rozdílní? Myslí a rozhodují se jinak, využívají čas jinak, zvládají emoce jinak, řeší stres jinak. Dokonce jinak komunikují a vyjadřují se. A to mě nepřestává bavit,“ prozrazuje Janka Pacinová, ředitelka Accace For People a dodává: „Uvědomit si, že rozmanitost je naprosto v pořádku a podle mě je skoro nutností pro přežití v dnešní době. Efektivnímu řízení nejen rozmanitých týmů pak může pomoci Open Book Management.“

V čem je přínosný Open Book Management

Open Book Management (OBM) je způsob vedení firmy, kdy zaměstnanci dostávají všechny důležité informace, které jim pomáhají pochopit firmu jako celek. Všichni musí vědět, proč firma existuje, jak se tvoří její zisk a jak mohou přispět k tomu, aby se firmě dařilo ještě lépe. Prostě otevřená komunikace je základem všeho.

„Esencí OBM přístupu je, že každý ze zaměstnanců ví, co firmu živí a co je její byznys. Je si také vědomý toho, jak k tomu on konkrétně přispívá a jaký bonus přinese dobrý výsledek firmy jemu,“ vysvětluje Janka Pacinová z Accace For People. „Zní to jednoduše, ale je to běh na velmi dlouhou trať – je třeba lidem objasnit potřebné principy a cíle, na kterých se bude společně pracovat. Ještě důležitější ale je pravidelně se setkávat se zaměstnanci a ptát se na názor, protože to firmu vždy posune o krok dál.“

Zásady OBM

Základem přístupu OBM je to, že všichni ve firmě vědí, co firmu živí – prostě znají čísla a vědí, co znamenají. Důležitá je otevřenost na všech úrovních, vědomí toho, že všichni jsou na jedné lodi a táhnou za jeden provaz. Zaměstnanci musejí znát svou roli, její důležitost i to, jak konkrétně přispívají k výsledkům. Bonusové schéma musí být jednoduché a pochopitelné pro všechny. Nezbytné je také postupné vymýcení nesmyslných procesů v rovině celé firmy, jejich částí i jednotlivců.

„Při implementaci OBM principů ve firmě je důležitá zejména komunikace. Musí dojít k opuštění předpokladu, že management určuje vše, takže řadoví zaměstnanci nemají šanci chod firmy ovlivnit. Za OBM je schované to, aby každý ve firmě věděl, jaký má vliv na hospodaření firmy. Ve finále dokážeme vysvětlit všem, včetně recepční či účetní, jak ovlivňují výsledky. To za nás nejlépe vystihuje motto, že lidé podporují svět, který pomáhají tvořit,“ uzavírá Janka Pacinová.