NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ s Mgr. Evou Bernadet, 23. 5.2019 (9-13 hod.) v Praze

24. 4. 2019 nabyl na účinnosti nový tzv. ČESKÝ ADAPTAČNÍ ZÁKON k GDPR. V čem bude nyní specifická česká úprava zpracování osobních údajů oproti Nařízení GDPR? Mají se české společnosti a zaměstnavatelé obávat dalších či přísnějších pravidel na poli ochrany osobních údajů? Přijďte dozvědět více na seminář s Mgr. Evou Bernadet.

GDPR

Seminář je vhodný pro: personalisty a HR manažery, podnikové právníky, vedení společností,členy statutárních orgánů, prokuristy a top manažery.

Seminář povede:

Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice v pracovněprávní oblasti. Její semináře jsou velmi oblíbené, nejsou obecnou přednáškou, ale srozumitelným právním poradenstvím pro Vás.

Eva Bernadet se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na pracovní právo a zaměstnanost. Více na Bernadet.cz.

Obsah:

I. NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZRUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Zrušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – jaké přinese tento krok změny pro praxi?

  • Nový zákon o zpracování osobních údajů, zaměření a specifika nové právní úpravy

  • Nařízení GDPR ve vztahu k nové české právní úpravě – jaká budou nyní platit pravidla?

  • Nejdůležitější srovnání zásadních změn v uvedených 3 právních předpisech

II. ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PODNIKATELSKÁ A SOUKROMÁ SFÉRA

  • Jak ovlivní zákon o zpracování osobních údajů zaměstnavatele a soukromé podnikatele?

  • Přehled nejdůležitějších povinností firem s ohledem na novou českou právní úpravu

III. PŘESTUPKY PODLE NOVÉHO ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NOVÁ ÚPRAVA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Konkrétní podoba přestupků a pokut dle zákona o zpracování osobních údajů

  • Nově upravená činnost a pravomoci Úřadu

  • Případy z dosavadní rozhodovací praxe Úřadu po účinnosti Nařízení GDPR

 

Termín: 23. 5. 2019 (čtvrtek), 9:00 - 13:00 hod

Místo konání: Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky

Cena: Účastnický poplatek činí 2 900 Kč (bez DPH), registrace na otevreneprogramy@positive.cz nebo 736 621 360.

Registrace na stránkách společnosti Positive.