Ohlédnutí za konferencí HR know-how: Síla HR aneb Čtyři stupně k úspěchu!

20. května hostil Slovanský dům v centru Prahy již XVIII. ročník výroční konference profesní neziskové organizace People Management Forum. 290 účastníků přišlo diskutovat a podpořit význam personalistů u nás a potřebu jejich vliv stále posilovat a upevňovat.

Odrazem pro hlavní téma konference byly čtyři základní role podle HR guru Davida Ulricha: administrativní expert, advokát zaměstnanců, agent změny a byznys partner. O tom, co tyto role přesně znamenají, a jak se dají ideálně v praxi naplňovat, hovořily uznávané HR autority spolu se svými firemními TOP manažery a byznys partnery.

 

koučka Julie Diamond, Konference HR know-how: Síla HR aneb Čtyři stupně k úspěchu! Praha 20. května 2015Konferenci zahájila uznávaná expertka na leadership, koučka, paní Julie Diamond. „Když se personalisté naučí efektivně a pozitivně zacházet s mocí, přestanou se cítit ve firmách jako méněcenní a dokáží svými zkušenostmi přispívat k celofiremnímu rozvoji,“ sdělila v hlavním příspěvku konference Julie. Prozradila také několik klíčů k budování silnějšího osobního vlivu.

Následoval příspěvek personální ředitelky Preciosy, paní Jany Havlíčkové, která interpretovala výsledky průzkumu PMF na téma Přidaná hodnota HR. Podle těchto se více než 40 % HR manažerů domnívá, že HR strategie není sdílena všemi manažery ve společnosti. Na propojení HR a celkové strategie dbá podle respondentů z řad CEO jen 60 % firem. Z pohledu CEO je jako nejvýznamnější strategický partner uváděn obchod. Nejdůležitější oblastí řízení lidských zdrojů je podle všech skupin respondentů vedení lidí a leadership. Závěrem zazněl soulad HR manažerů a zástupců CEO ke klíči spolupráce HR a vedení společností, které tkví v zapojení HR do strategického řízení firmy.

Pan Branislav Hunčík, šéf HR společnosti Penta Investments, v dalším dynamickém příspěvku upozornil na fakt, že trendem pro efektivní fungování HR a jeho procesy již není standardizace, ale automatizace, datafikace a gamifikace.

Měřitelnost změn jako podmínky jejich prodeje vyzdvihl ve svém příspěvku pan Martin Kalenda. Poobědový útlum rozptýlil Český národní bubenický tým Groove Army & Tokhi, který se letos stal jediným oficiálním doprovodem MS v hokeji 2015 v pražské O2 aréně.

Následovaly duety HR ředitelů a jejich CEO. Všechny tři dvojice podtrhly důležitost integrity a sdílení mezi management a personálním oddělením. Dvojice Radmila Pinkavová Jirkovská a Klára Brachtlová z CET21 hovořila o specifikách interní spolupráce bysnysu a HR oddělení u nich.

Paní ředitelka Pinkavová také zmínila odlišnosti v recruitmentu v mediích s ohledem na osobnostní typ uchazečů. „Mám svůj nastavený a funkční proces pro spolupráci s byznysem, který je výsledkem hodnocení zaměstnanců a dlouho sledovaných potřeb v naší specifické oblasti médií,“ sdělila závěrem Pinkavová. HR ředitelka České spořitelny, paní Jitka Schmiedová, sdílela s posluchači vlastní pocit z přístupu ke změně v České republice: „Změna je ´venku´ smyslem života. U nás vnímám velkou rezervu v práci se změnou.“ Její bysnys partner, pan Karel Vítkovský, vyzdvihl roli mentora pro podstatnou a efektivní spolupráci s HR úsekem.

Třetí dvojice v podání generální ředitelky ČEZ Korporátní služby, paní Hanky Krbcové a manažera HR Front Office, pana Miroslava Weisera, zdůraznila, že HR je odrazem toho, jaký je management společností. Dále také, že pracovat na sobě musíme všichni. Krbcová dále uvedla: „Sílu HR vidím ve znalostech, moudrosti a profesionalitě. Cíle byznysu a HR jsou stejné, cesty ale u obou různé.

O nepřehledných zákoutích zákoníku práce hovořil v dalším příspěvku profesionálně, s důrazem a v souvislostech pan docent Petr Hůrka. Zmínil také různé variace a možnosti pracovních poměrů v součinnosti s cíli zaměstnavatelnosti firem v souvislosti s aktuálním zněním Zákoníku práce.

Pan Martin Ježek ze společnosti Grafton Recruitment hovořil o potřebě umět předvídat vývoj pracovního trhu. V rámci shrnutí trendů současného pracovního trhu zaznělo, že největší poptávka je po technicky vzdělaných pracovnících, že společnosti vyhledávají nejvíce flexibilní pracovní sílu, a také že se stává již nutnou potřebou absolventů získat pracovní zkušenosti již za studia. Závěrem Ježek stručně interpretoval Mzdový průzkum pro Českou republiku v roce 2015, kterou vypracovala společnost Grafton Recruitment a uvedl: „Právě skončilo šestileté období stagnace reálných mezd u nás.

Jan Švejnar, Konference HR know-how: Síla HR aneb Čtyři stupně k úspěchu! Praha 20. května 2015

Praktické rady, jak posílit své osobní PR i PR celého HR oddělení nabídla účastníkům Dita Stejskalová, ředitelka Ogilvy Public Relations. Práce s lidmi je pro ni již léta oscilací mezi totální fascinací a totální frustrací. „Vnímám HR spíše jako Human Relations než práci se zdroji. Velmi jde o vztahy a pozitivní přístup při jejich dlouhodobém budování,“ dodala.

O příspěvek k HR marketingu se postarala paní Anna Knotková ze společnosti LMC. Na čem lze stavět brand zaměstnavatele? Dle Knotkové zejména na znalosti motivace klíčových zaměstnanců i uchazečů, znalosti zpětné vazby uchazečů o zaměstnání a také efektivního využití náborových nástrojů.

Filmová a divadelní režisérka, paní Alice Nellis, vnesla do sálu filmového ducha svým novým počinem Sedmi krkavců a dospěla k názoru, že také její práce je jen a jen práce o lidech a s lidmi. Tato není snadná, ale výsledek pak stojí za to. „Důležité je mít vlastní vizi a dokázat všem i sobě, že je tato vize správná,“ zdůraznila Nellis.

Pan Peter Dosedla ze společnosti Express People, promluvil o důvodech fluktuace agenturních zaměstnanců a faktorech, které ji mohou eliminovat. „Stále v EU zaostáváme za průměrnou penetrací agenturních zaměstnanců jinde ve světě,“ dodal.

Konferenci uzavřel profesor Jan Švejnar, který přidal tématu síly HR pohled ze strany ekonoma a hovořil o ekonomickém významu práce s lidmi. „Vzdělávání a investice do lidí má návratnost osobní i společenskou. Nerostné bohatství v České republice nemáme, o to důležitější je lidský faktor.“ Pan profesor dále podpořil a zdůraznil práci s lidským kapitálem a tedy roli a důležitost personalistů. „Jejich role je často velmi neviditelná, zejména pokud funguje. O to podstatnější však je,“ zdůraznil závěrem.

Po oficiálním ukončení programu konference odstartovalo očekávané vyhlášení již patnáctého ročníku „Ceny o nejlepší personální projekt HREA – Excellence Award®“ 2014 po kterém následoval večerní raut.

 

Generálním partnerem konference byla společnost LMC s.r.o. Hlavními partnery společnosti pak Express People, Grafton Recruitment, Image Lab a Coaching Systems. Hlavním mediálním partnerem konference byla TV Nova.

 

Prezentace řečníků jsou k dispozici na http://www.peoplemanagementforum.cz/konference/

 

People Management Forum je profesní nezisková organizace, která byla založena v roce 1993 s cílem sdružit odborníky a zvýšit povědomí české veřejnosti o procesním řízení podniků v personální oblasti. Sdružujeme zájemce z řad odborníků i veřejnosti o rozvoj jednotlivce, týmu i organizace. Mezi naše členy patří v současnosti okolo 300 organizací.