Organizace v České republice mají možnost začít aktivně využívat nástroje na podporu uplatnitelnosti a posilování pracovní schopnosti osob nad 50 let na trhu práce


Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR)

Praha, 29. května 2012 -  Posílení uplatnitelnosti osob věkové skupiny nad 50 let a její udržení na trhu práce jsou vzhledem k demografickým proměnám jedn ou z klíčových podmínek hospodářského rozvoje České republiky a udržení jejího sociálního systému. V České republice jsou nyní v organizacích ověřovány finské nástroje a postupy, které vedou ke zvyšování uplatnitelnosti a posilování pracovní schopnosti osob nad 50 let na trhu práce.

Metody jsou součástí konceptu Age Managementu a jsou ověřovány v rámci projektu Strategie Age Managementu v ČR vedeného Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, na kterém se dále podílí experti Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci a Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Brně.

Celý koncept Age Managementu pochází z Finska, které má v oblasti péče o zaměstnance nad 50 let a jejich pracovní schopnosti v rámci evropských zemí výsadní postavení. Finové se o toto téma začali zajímat s dvacetiletým náskokem před ostatními zeměmi. Již v roce 1981 zahájil Finský institut pracovního zdraví v Helsinkách (FIOH) dlouhodobou studii o stárnoucích pracovnících, které se zúčastnilo celkem 6 500 osob, a která trvala až do roku 2009.

V rámci projektu došlo k pilotnímu ověření konceptu Age Managementu u České společnosti pro jakost, která uvedené metody implementovala do principů své personální práce. „Aplikace konceptu Age Managementu nám umožnila inovovat nastavené personální procesy s přihlédnutím ke specifikaci jednotlivých věkových skupin našich zaměstnanců“, vyhodnotil zavádění Miroslav Jedlička, předseda ČSJ.

Koncept Age Managementu byl ověřován také na Úřadu práce ČR, krajské pobočce v Brně. „V rámci projektu Strategie Age Managementu získali kompetentní pracovníci úřadu práce relevantní informace o principech Age Managementu. Pro úřad práce je přínosné využití znalostí ve dvou úrovních. První úroveň představuje vlastní personální řízení organizace, druhá úroveň je pak využití znalostí Age Managementu při práci s uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli. Návrat na trh práce je již řadu let pro uchazeče nad 50 let věku obtížnější než pro osoby z jiných věkových kategorií a impulz v souvislosti s ‚objevením‘ nástrojů Age Managementu posunul poradenskou práci s klienty 50+ na vyšší úroveň,“uvedl Jiří Fukan z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Brně.

V rámci aktivit na podporu řízení pracovníků s ohledem na jejich věk (tzv. Age Management) vytvořili experti FIOH specifický nástroj na měření pracovní schopnosti Work Ability Index (WAI – Index pracovní schopnosti), přičemž pracovní schopnost je definována jako rovnováha mezi individuálními pracovními možnostmi pracovníka a pracovními požadavky, jež jsou na něho kladeny. Pomocí tohoto nástroje bylo provedeno pilotní měření pracovní schopnosti u 72 osob evidovaných na Úřadu práce ČR, krajské pobočce v Brně. Její pracovníci dále navrhli a zpracovali do Metodické příručky pro práci s cílovou skupinou 50+ „Modul pro poradce úřadů práce“, který reflektuje a rozvíjí principy Age Managementu v rámci poradenské činnosti úřadů práce.

Veškeré výsledky projektu jsou představeny v „Metodické příručce pro práci s cílovou skupinou osob 50+“, která je dnešním dnem k dispozici veřejnosti a je první publikací s tematikou Age Managementu v České republice.

Kontaktní údaje:

Mgr. Tomáš Langer                             Mgr. Ilona Štorová

výkonný ředitel                                  vedoucí projektu

tel.: +420 739 445 930                       tel.: +420 734 318 795

e-mail: reditel@aivd.cz                       e-mail: agemanagement@aivd.cz

Další informace o projektu naleznete na: http://www.aivd.cz/agemanagement.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace