PERSONÁLNÍ AKADEMIE a PROGRESIVNÍ MANAŽER

Dámy a pánové, rádi bychom Vás upozornili na naše „BONBÓNKY“, které jsme zařadili do produktové nabídky na druhé pololetí roku 2012 Vzdělávací a poradenské společnosti 1. VOX a.s.

 

PERSONÁLNÍ AKADEMIE

Akademie je určena personalistům, personálním manažerům, majitelům a výkonným ředitelům malých společností a všem, do jejichž práce spadá personalistika a odpovědnost za personální procesy.

Volný cyklus 11 modulů se ziskem mezinárodního certifikátu IES

- nebo

můžete jednotlivé moduly absolvovat i samostatně.

19. 9. 2012 – 27. 6. 2013

ODBORNÁ GARANTKA: OLGA FRANCŮ

Více informací najdete na www.vox.cz.

 

PROGRESIVNÍ MANAŽER

Vzdělávací program je určen jak manažerům připravujícím se na vedoucí funkce středního nebo vyššího managementu, tak i pro již zkušené manažery, kteří tyto funkce zastávají a potřebují si rozšířit či oživit vědomosti potřebné k výkonu své práce.

Volný cyklus 10 modulů se ziskem mezinárodního certifikátu IES

- nebo

můžete jednotlivé moduly absolvovat i samostatně.

11. 9. 2012 – 12. 6. 2013

ODBORNÁ GARANTKA: Ing. HANA ONDRUŠKOVÁ

Více informací najdete na www.vox.cz.