Rekodifikace soukromého práva přehledně a srozumitelně


Nový občanský zákoník bude účinný od 1. ledna 2014. Obecně se ví, že se dotýká všech oblastí lidského života – např. postavení jedince jako subjektu práva, jeho rodinných vazeb, správy jeho majetku, dědického práva a upravuje též to, jak osoby vstupují do závazků s jinými, jaké smlouvy uzavírají, nebo kdy vzniká povinnost nahradit jinému škodu. Občanský zákoník provází člověka od kolébky do smrti.

Ve stejný den vstoupí rovněž v platnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zákon o obchodních korporacích bude zásadním právním předpisem pro oblast korporátního podnikání.

Nová právní úprava korporátního práva mění celou řadu stávajících institutů a zavádí i některé zcela nové. Co je to komanditní suma? Co je to kumulativní hlasování? Co je to monistický systém řízení akciové společností? K čemu slouží správní rada akciové společnosti? Jaká je odpovědnost členů korporátních orgánů? a další.

 

Ing. Mgr. Tereza Krupová

Vás srozumitelnou formou seznámí s podstatnými změnami, které Rekodifikace soukromého práva přináší.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE

10. 12. 2012

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace