Školení pro interní auditory systému bezpečnosti krmiv GMP+

Základním požadavkem legislativy a klíčovým prvkem ve  výrobě a prodeje bezpečných krmiv ve smyslu požadavků standardu GMP+ je provedení analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů tzn. aplikace principů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ve všech částech krmivářského řetězce. Zavedením a uplatňováním principů HACCP spolu se správnou výrobní (SVP) a hygienickou (SHP) praxí lze účinně předcházet kontaminaci krmiva a zamezit tak současně ohrožení zdraví zvířat a vstupu těchto kontaminantů do potravin pro lidskou spotřebu. Jedním ze standardů, který tyto prvky sdružuje je standard GMP+.

TÜV SÜD Czech

Na školení systému bezpečnosti krmiv GMP+ vás seznámíme s aktuálními změnami ve standardu GMP+ s ohledem na změnu verze standardu na GMP+ 2020 a způsoby, jak je implementovat. Dále probereme aktuální informace z oblasti úředních kontrol krmiv, aktuální požadavky na monitorování kontaminujících látek v krmivech, a i nové téma „Kultury bezpečnosti krmiv“. Součástí školení je zároveň podrobnější seznámení s aktuálními požadavky na obchod, skladování, překládku a přepravu krmiv v souladu s požadavky standardu GMP+.

Komu je školení určeno

Školení je určeno pro interní auditory, manažery kvality a technické pracovníky firem zabývajících se výrobou, obchodem a přepravou krmiv.


Termín a místo konání: 28.03.2023, EA Business hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava, Czech Republic

Cena: 5.200,- Kč (bez DPH) / osoba

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Informace a přihlášky: Ing. Ivana Kroupová, ivana.kroupova@tuvsud.com, Telefon: 724 743 419

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKA

Program:

08:00 – 08:30 Prezence
08:30 –09:00

Úvod do problematiky GMP+
Ing. Milan Kroutil, Ph.D., TÜV SÜD Czech

09:00 –10:15

Aktuální situace, změny a novinky ve standardu GMP+
Ing. Milan Kroutil, Ph.D., TÜV SÜD Czech

10:15 – 10:45 Přestávka na kávu
10:45 – 11:15

GMP+ 2020 a jak implementovat změny?
Ing. Milan Kroutil, Ph.D., TÜV SÜD Czech

11:15 – 12:00

Plán kontroly jakosti, aktuální požadavky na monitorování kontaminantů a registrace výsledků v databázi GMP+
Ing. Hana Brychtová, Cerea

12:00 – 13:00  Oběd
13:00 – 13:45

Aktuální informace z oblasti úředních kontrol krmiv
Ing. Jiří Fiala, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

13:45 – 14:15

Obchod, skladování a překládka krmiv; Protokol „strážce brány“ pro nákup krmných surovin od prvovýrobců
Ing. Jiří Harazim, Ph.D., TÜV SÜD Czech

14:15 – 14:45

Požadavky na přepravu a její evidenci v podmínkách standardu GMP+, včetně vlastní přepravy krmiv
Ing. Lubomír Šimek, TÜV SÜD Czech

14:45 – 15:15

Kultura bezpečnosti krmiv
Ing. Milan Kroutil, Ph.D., TÜV SÜD Czech

15:15 – 15:30 Závěrečná diskuse

             

      Odborný garant:

      Ing. Milan Kroutil, Ph.D.

      Manažer divize Product Service

      Email: milan.kroutil@tuvsud.com

      Mobil: +420 725 438 647