Spravedlivý přístup ke všem skupinám zaměstnanců?

Postupy pro prosazování diverzity, respektu a otevřenosti jsou v zahraničí firmami považovány za klíčové předpoklady úspěchu v podnikání, mají schopnost přilákat nové kvalitní pracovníky a zásadním způsobem rozvinout ty stávající. V České republice je toto téma zatím vnímáno spíše jako okrajové, jako něco nadstandardního, bez zásadního vlivu na firemní business.

Vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu práce zejména v souvislosti se stárnutím českých zaměstnaných a vytvářením mezinárodních pracovních týmů, nabude ale na významu. Diversity management je totiž takový přístup k řízení firem, který vnímá rozdílnost pracovníků nejen jako žádoucí, ale především jako nástroj zvyšování efektivity a výkonnosti firmy.

Pro firmy, které zajímá, zda se všem skupinám jejich zaměstnanců dostává ze strany vedení dostatečné péče a pozornosti a zda k nim přistupují spravedlivě a s ohledem na jejich potřeby tak, aby mohli podávat ty nejlepší výkony a zároveň se ve firmě cítili dobře, nabízí společnost top vision zdarma projekt „Diversity management v praxi“. Nabídka je určena pro firmy ze Středočeského a Jihomoravského kraje a zahrnuje zhodnocení aktuálního stavu, vypracování individuálního plánu s návrhy na zlepšení a realizaci konzultací a vzdělávacích kurzů (soft skills, hard skills) dle firemních potřeb.

Chcete se do projektu zapojit nebo se dozvědět více?

Navštivte webové stránky: http://www.topvision.cz/diversity-management nebo kontaktujte jeho koordinátorku: Kateřina Magrlová, katerina.magrlova@topvision.cz.