Vzdělávací a poradenská společnost 1. VOX a.s. oslavila 20 let působení na českém vzdělávacím trhu

Kdo:

Vzdělávací a poradenská společnost 1. VOX a.s., která realizuje veřejné vzdělávací akce z oblasti daní, účetnictví, mezinárodních účetních standardů, ekonomického a finančního vzdělávání, mezd, personalistiky, práva a vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru. V oblasti „měkkých dovedností“– řízení lidských zdrojů, komunikační, manažerské a prezentační dovednosti, marketing a PR, prodej a obchod, rozvoj osobních dovedností a speciální kurzy pro asistentky, office manažerky, sekretářky a recepční.

Divize zakázkového vzdělávání realizuje a připravuje projekty zakázkových vzdělávacích akcí jak manažerského tak i odborného vzdělávání. Nakladatelství VOX vydává odbornou literaturu, specializované materiály pro své studijní programy a registrovaný časopis Bulletin – daňový a účetní servis. V roce 1999 byla společnost zařazena do mezinárodní databáze International Education Society Ltd., kde získala nejvyšší ratingový stupeň.

VOX je držitelem značky CZECH MADE za služby „Vzdělávání dospělých“, značky „Česká kvalita“ a certifikace systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

 

Kdy a kde:

 

S kým:

S našimi zákazníky, klienty a partnery.

Všem děkujeme za jejich přízeň a v duchu našeho motta „Vzdělávání Otevírá X možností“ se budeme těšit na další setkání, ať již v našich učebnách, či na dalších slavnostech a setkáních.