Zástupci LinkedInu diskutovali v Praze s personalisty

Dne 3. března se v inspirativních prostorách pražského akcelerátoru Wayra uskutečnilo setkání personalistů z řad interních zaměstnanců HR oddělení firem a personálních agentur se zástupci LinkedInu. Dopolední akce pořádané společností GoodCall pod názvem „GoodCall for Breakfast“ se zúčastnilo více než sto hostů, kteří měli zájem porozumět a naučit se lépe pracovat s nástroji této profesní sociální sítě přímo od zdroje. Setkání se tak stalo vůbec největší událostí týkající se LinkedInu v České republice.

LinkedIn neslouží jen jako nástroj pro hledání práce, ale především jako nástroj utváření vlastní profesní tváře,“ uvedl na pravou míru jednu z rolí sítě LinkedIn evangelista a vedoucí prodejního týmu pro střední a východní Evropu, Piotr Mrozinski. Ten, jakožto jedna z osob nejpovolanějších, systematicky zasvětil účastníky do problematiky celého setkání. Během úvodní hodiny představil stěžejní pilíře a nástroje, díky nimž lze LinkedIn využívat jako efektivní nástroj náboru zaměstnanců.

Úvodní slova platí stejně tak pro jednotlivce jako pro společnosti, které práci na druhé straně nabízejí a chtějí tyto potenciální budoucí zaměstnance a kolegy zaujmout. Pilíře, které Mrozinski představil a na jejichž základě stojí úspěch pracovníka HR odpovědného za nábor, byly uvedeny rovnou dva. Tím prvním je především vytvoření firemní stránky. Její samotné založení nic nestojí a LinkedIn k její správě nabízí navíc řadu užitečných statistik a nástrojů podle úrovně profilu (bezplatná úroveň nebo placené verze). Za druhým pilířem pak v zásadě stojí náročnější úkol, a to zaujmout vlastním obsahem stránky cílovou skupinu.

Pokud již máte stránku vytvořenou, plníte ji obsahem a přesto stále nic nefunguje, Piotr Mrozinski prozradil tajemství úspěchu lovu těch nejlepších talentů: „Nejlepší rekrutéři jednají jako marketéři, kteří vnímají pracovní pozice jako produkt.“. Podle něj se právě díky takovému přístupu daří budovat silnou firemní značku na trhu a zaujmout kvalitní potenciální zaměstnance ještě dříve, než si vůbec sami začnou zjišťovat informace o dané společnosti.

Zajímavým nástrojem, který může v tomto směru LinkedIn nabídnout pro lepší zacílení, je možnost diferencovat obsah firemního profilu. Síla jeho výhod spočívá v tom, že jinak se bude zobrazovat zájemcům z oblasti financí, jinak marketingovým profesionálům, jinak IT expertům a zkrátka odlišně těm návštěvníkům stránek, které rekrutéry zajímají. Ten je však jen jednou z mnoha „pracovních pomůcek“ sítě.

Práci s nástroji a funkcemi sítě v její placené verzi pak měli možnost účastníci sledovat a konzultovat ve druhé části programu. Ta nabídla na jedné straně workshop se zástupci LinkedInu pro interní pracovníky HR firem a na straně druhé paralelně také workshop se zástupci společnosti GoodCall pro účastníky z řad personálních agentur. Během této druhé části v roli moderátorů/lektorů za firmu vystoupili Blake Wittman (Chief Commercial Officer), Josef Kadlec (Recruitment Architect & Founder) a Tomáš Baník (Talent Sourcing Advisor), jenž detailně objasnili k čemu a jak využívat efektivně placenou verzi profilu LinkedIn Recruiter.

 

zhlédněte videozáznam ze setkání s LinkedInem v Praze: