Martina Sklářová

Flexibilní formy práce zvýší efektivitu zaměstnanců

Rozhovor s Martinou Sklářovou, specialistkou lidských zdrojů společnosti IBM

Společnost IBM je mezi adepty o zaměstnání často téměř automaticky spojována s flexibilními formami práce. Jaká je realita? IBM skutečně nabízí komplexní programy flexibilních forem práce, ze kterých lze po domluvě s nadřízeným vybírat – stlačený pracovní týden, flexibilní pracovní doba, částečný úvazek, práce z domova nebo sdílení pracovního místa. Zajímavý je ale i pohled z druhé strany – do jaké míry se vyplatí vyjít zaměstnancům vstříc, na to Martina Sklářová, specialistka na lidské zdroje ve společnosti IBM Česká republika, reaguje slovy: „Manažerům vysvětlujeme, že pokud zaměstnancům vyjdou v oblasti flexibilní formy práce vstříc, dosáhnou tím jejich větší efektivity. Zaměstnanci jsou vděční a loajální k takovému nadřízenému, který umí vyslechnout jejich individuální potřeby.“ Každá mince má ale rub i líc, co tedy na oplátku očekává zase společnost od svých zaměstnanců? A jak je tomu s finančními úsporami například u flexibilních kanceláří?

Martina Sklářová pochází ze severní Moravy, kde vystudovala obor účetnictví a daně. Vždy se zajímala o komunikaci s lidmi, proto se vydala cestou personalistky, a to nejdříve v agentuře, pak v globální firmě. Ve společnosti IBM v současné době zastává pozici specialistky na lidské zdroje. Věnuje se také tématům diverzity.

Společnost IBM je jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů vůbec, co myslíte, že zaměstnance láká na práci ve vaší společnosti nejvíce?

IBM je mezinárodní firma s dlouholetou tradicí, která nabízí kvalitní řešení a služby. Pevně věřím, že pro všechny kandidáty je to jeden z důvodů, proč se u nás ucházejí o práci. Rádi by se připojili k našemu společnému cíli a určitě si také uvědomují, jakou zodpovědnost přináší práce ve společnosti, jako je IBM, protože se stávají její tváří.

Mnoho zájemců o práci v IBM si od svého budoucího zaměstnání v této společnosti slibuje větší flexibilitu, která mnohým zaměstnancům ve firmách působících v ČR často chybí. V čem všem je podle vás IBM flexibilní?

IBM nabízí komplexní program flexibilních forem práce. O něm se zaměstnanci mohou dozvědět nejen z našich interních webových stránek, ale také osobně - při pravidelném setkání všech manažerů nebo v tematických skupinách zaměřených například na podporu žen v pracovním prostředí. Jedná se o celou škálu možností, ze kterých si zaměstnanci mohou po domluvě se svým nadřízeným vybrat – stlačený pracovní týden, flexibilní pracovní doba, částečný úvazek, práce z domova nebo sdílení pracovního místa.

Jako zaměstnanci jsme často zvyklí na pracovní režim, který s nadsázkou téměř od dob císaře Františka Josefa nezaznamenal výraznějších změn. IBM je mezinárodní společností s pobočkami po celém světě, v čem bylo nutné firemní kulturu a prostředí pro zaměstnance modifikovat ve srovnání s jiným západními zeměmi?

Především jde o pravidelnou a jasnou komunikaci směrem k manažerům i zaměstnancům o tom, že flexibilní formy práce existují. Manažerům vysvětlujeme, že pokud zaměstnancům vyjdou v oblasti flexibilní formy práce vstříc, dosáhnou tím jejich větší efektivity. Zaměstnanci jsou totiž vděční a loajální k takovému nadřízenému, který umí vyslechnout jejich individuální potřeby.

Většinou se přizpůsobují jen zaměstnanci, vedení vychází vstříc jen částečně, jak je tomu v IBM? V čem vychází společnost naopak svým zaměstnancům vstříc?

Běžná praxe funguje tak, že pokud manažer vidí, jak jeho podřízení pracují, a že se na ně může spolehnout, rád jim vyjde vstříc. Například možností pracovat částečně z domova nebo flexibilní pracovní dobou. Vše funguje na bázi vzájemné důvěry mezi nadřízeným a podřízeným.

O IBM se poslední dobou mluví také v souvislosti s projektem flexibilních kanceláří. Jak si takové flexibilní zaměstnávání představit?

V současné době má IBM řadu zaměstnanců, kteří pracují přímo u klientů, aby byli v centru dění a mohli rychle a pružně reagovat na potřeby zákazníka. Některé flexibilní kanceláře mají trvalejší charakter, ať už u zákazníků v Praze nebo jinde, a jiné se řídí délkou trvání spolupráce s daným klientem. Jedná se o efektivní formu spolupráce, kdy klient může kdykoliv přijít a osobně začít řešit, co potřebuje. Osobní kontakt je základem každé dobré a kvalitní spolupráce.

Flexibilní kanceláře nemohou být vhodné pro všechny typy zaměstnanců, jakému procentu zaměstnanců společnosti je přibližně tento systém práce určen a na jakých pozicích lze vykonávat práci tímto způsobem?

Osobní kontakt s klientem je určitě zásadní na pozicích konzultantských, kdy ke vzájemné komunikaci dochází na denní bázi. Obchodníci jsou také často v kontaktu s klienty. U těchto pozic tzv. flexi kanceláře nepreferujeme, jelikož obchodníci mají na starost více klientů a pouze v určité fázi dojednávají obchod. Je jasné, že pozice na personálním nebo finančním oddělení nejsou vhodné pro flexi kanceláře, protože zaměstnanci na těchto pozicích naopak potřebují dobré zázemí přímo ve společnosti, ať už z důvodu práce s citlivými údaji nebo jednoduše proto, že jejich interními klienty jsou přímo zaměstnanci společnosti, pro které tam jsou.

Jakým způsobem v praxi zaměstnanci na tyto možnosti reagují? Setkáváte se s odmítavými reakcemi nebo přinejmenším s rozpaky, když se představy zaměstnance nesetkají s realitou?

Na jedné straně nabízíme flexibilní formy práce našim zaměstnancům, na straně druhé od nich očekáváme, že se přizpůsobí obchodu a momentálním potřebám společnosti tak, aby zákazník byl co nejvíce spokojený. Každý, kdo má zkušenost z mezinárodní firmy, ví, že v dnešní době se flexibilita považuje za klíčovou vlastnost každého zaměstnance.

Flexibilita úvazků je často skloňována ve vztahu k ženám, co společnost IBM nabízí svým zaměstnankyním pro usnadnění skloubení rodinného a pracovního života?

IBM se velmi intenzivně věnuje tématu slaďování osobního a pracovního života nejen žen, ale i mužů. Uvědomujeme si, že rovnováha je klíčem k dlouhodobé efektivitě práce i spokojenosti všech zaměstnanců. Ve většině poboček společnosti IBM po celém světě existují skupiny, které se zabývají slaďováním osobního a pracovního života zaměstnankyň – ať už těch, které pracují nebo těch, které čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou a chystají se k návratu do práce. Tyto skupiny mezi sebou komunikují a sdílejí své zkušenosti a poznatky. Zaměstnankyním nabízíme částečné úvazky, práci z domova, sdílení pracovních míst nebo flexibilní pracovní dobu. Vše záleží na domluvě s nadřízeným, který je pravidelné personálním oddělením informován, a tím dle mého názoru i těmto možnostem více otevřen.

Máte jistě k dispozici konkrétní čísla, jakým způsobem se flexibilní varianty zaměstnávání promítají do konkrétních úspor a výdajů společnosti. Jaké změny zaznamenaly výdaje IBM se změnami vycházejícími vstříc pružnějším úvazkům?

Finanční úspora není hlavní motivací, proč IBM flexibilní formy práce nabízí. Cílem je spokojenost našich zaměstnanců, kteří ocení možnost přizpůsobit své zaměstnání i svému osobnímu životu. Vzájemná a otevřená komunikace mezi manažerem a jeho týmem posiluje vztahy na pracovišti, které jsou základním kamenem dobré spolupráce.

A jak je tomu dle výstupních dat, která má společnost k dispozici, s efektivitou práce a pracovní morálkou zaměstnanců?

Zatím jsme v oblasti flexibilních forem práce, které u nás fungují, zaznamenali spokojenost na straně manažerů i zaměstnanců, kteří tyto formy využívají. Toto téma se čím dál víc dostává do povědomí všech našich zaměstnanců a přibývá také těch, kteří se přestanou ostýchat a osloví svého nadřízeného s dotazem, zdali by mohl některé z flexibilních forem práce využít. Považuji to za velký úspěch na poli otevřenosti a komunikace v rámci týmu.

Jaké možnosti a mechanismy kontroly zaměstnanců a množství odvedené práce se v rámci zavedených inovací uplatňují? Na jaká úskalí jste v této oblasti narazili?

Veškeré možnosti flexibilní formy práce jsou založeny na vzájemné důvěře mezi manažerem a jeho týmem. Proces samotný začíná písemnou žádostí zaměstnance, kterou manažer schválí a odešle na personální oddělení, které zajišťuje administrativní část procesu a vystaví pracovněprávního dokument, který sjednanou flexibilní formu práce ošetřuje.

Atraktivním tématem ve vztahu k IBM je také téma kanceláří. V poslední době již byly definitivně přehodnoceny tzv. open space prostory, ovšem punc rigidity a pořádné vrstvy prachu na pracovním stole si ponechávají také tradiční kancelářské prostory ve starých veřejných budovách. Jak se k tomuto tématu staví IBM?

Pokud mezi lidmi, kteří pracují v otevřených kancelářích, panují dobré vztahy a je jasně stanoven společný cíl, pak tato forma sdílení pracovního prostoru může velmi dobře přispět k efektivitě práce a přenosu informací a prospět komunikaci všeobecně. Samozřejmě, že oddělení, kde se pracuje s citlivými údaji, budou vždy „za zavřenými dveřmi“.

Co nového se chystáte svým zaměstnancům v oblasti flexibility nabídnout?

Určitě je zásadní nepolevit v komunikaci jak směrem k manažerům, tak k zaměstnancům, aby se toto téma dostalo do všeobecného povědomí a aby se o flexibilních formách práce nepřemýšlelo jen jako o benefitech.

Doplňující otázky:

Kam se ráda vracíte?

Do hor, kde se všechny všední starosti zmenší ve stínu jejich velikosti.

Kdo je vám v životě největší inspirací?

Inspirací jsou mi v životě lidé, kteří si jdou za tím, čemu věří, a znají svou vlastní hodnotu.

 

Rozhovor připravila

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace