Ladislav Koubek

K lepšímu výkonu přispívá jasná vazba mezi výsledky a odměnou

Rozhovor s Ladislavem Koubkem, personálním ředitelem společnosti RENOMIA GROUP

Ve společnosti RENOMIA působící v oblasti pojišťovnictví je Ladislav Koubek teprve tři měsíce, přesto se od jeho nástupu událo mnoho věcí, takže sám říká, že má pocit, jako by zde byl podstatně delší dobu. Rozhovor jsme vedli především na téma kariérní růst a motivace – sám Koubek oceňuje v RENOMIA propracovaný systém zapracování nového člena týmu, jako velmi důležitý vnímá v oblasti pojišťovnictví proces vzdělávání, důraz je proto kladen na dlouhodobou a stabilní spolupráci, ochotu dlouhodobě se učit a vzdělávat, a to prakticky neustále. V systému odměn se odráží charakter péče o klienty, kde hraje svou roli faktor delšího časového horizontu, ve kterém se teprve projeví výsledky práce, specifikem ve společnosti je proto poněkud delší doba, než se výsledky promítnou také v odměně. Nejlepší motivace je podle Ladislava Koubka založena na pocitu smysluplné práce.

Ladislav Koubek (34) se v červenci 2014 stal personálním ředitelem RENOMIA GROUP. V této pozici je zodpovědný za koordinaci veškerých personálních činností nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jeho prioritou je zejména získávání odborníků v oblasti pojišťovnictví. Jeho úkolem je dále implementovat moderní trendy a metody do personálních procesů RENOMIA GROUP. Zároveň se zaměřuje na další rozvoj motivujícího pracovního prostředí pro zaměstnance. Vystudoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Titul MBA získal v oboru strategický management na Nottingham Trent University. Lidským zdrojům se věnuje od roku 2004 a před nástupem do společnosti RENOMIA pracoval 7 let v agentuře Motiv P, kde byl obchodním ředitelem. Hovoří anglicky, německy, polsky, italsky a španělsky. Angažuje se ve volnočasových aktivitách pro děti a mládež, a to v rámci Kolpingova díla České republiky. Mezi jeho záliby patří hra na varhany, cestování a odpočinek v sauně.

RENOMIA zajišťuje v oblasti pojišťovnictví služby ve 135 zemích světa. Odlišuje se výrazně firemní kultura společnosti v jednotlivých zemích a je ponechán každé zemi prostor pro přizpůsobení si firemní kultury potřebám dané země, nebo je kladen důraz na to, aby firemní kultura byla jednotná?

RENOMIA má své pobočky v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. Díky členství v prestižních světových sítích pojišťovacích makléřů RENOMIA zajišťuje služby ve 135 zemích světa. V rámci společnosti vnímám velký prostor pro přizpůsobení firemní kultury nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale dokonce i mezi jednotlivými pobočkami. Co nás spojuje, to jsou společné hodnoty. Kultura dobrých vztahů, spolehlivosti, služby, rozvoje a nadšení.

Jaká specifika má podle vás viděno optikou dalších míst, na kterých působí, firemní kultura společnosti RENOMIA působící v Česku?

V Česku mohou naše kolegyně a kolegové více vnímat zapojení zakladatelů firmy. Rodina Nepalova se aktivně věnuje klientům a denní operativě. Jejich osobní příklad, obrovské zaujetí a ochota udělat pro klienta maximum je něco, co v Česku působí zvláště silně na všechny spolupracovníky.

Vaše společnost se prezentuje jako společnost zaměřená na rozvoj zaměstnanců a vytváření příznivých podmínek pro jejich kariéru. Co konkrétně je pro management nejdůležitější ve vztahu k zaměstnancům?

Jako důležitou vnímám dlouhodobost a stabilitu spolupráce. A také ochotu dlouhodobě se učit a vzdělávat, a to nejen v prvních letech na pracovní pozici. Pojišťovnictví je obor, kde se můžete pořád učit a kde zkušenosti získáváte dlouhou dobu. RENOMIA nabízí stabilitu a kariérní růst. Mnoho manažerů u nás se vypracovalo z řadových pozic a jsou inspirací ostatním. Myslím, že je to tak správně. Samozřejmě nejdůležitější je pro nás spokojenost týmu RENOMIA a jeho rozvoj.

Oblast pojišťovnictví patří k těm, ve kterých se úspěch odvíjí od výkonu jednotlivce. Důležitý je proto promyšlený motivační systém. Jaký systém zvolila pro motivaci svých zaměstnanců RENOMIA?

Ve srovnání s jinými firmami náš odměňovací systém podporuje především kvalitu péče o klienty. Specifikem je poněkud delší doba, za kterou se výsledky promítnou v odměně. Chceme tím dát najevo, že vztah s klientem je také dlouhodobý. A právě díky této filosofii náš růst stojí na zdravých základech.

Co podle vás zaměstnance nejvíce motivuje k vyšším výkonům? Jak se díváte na roli materiálních benefitů ve srovnání s těmi ostatními, které nepřinášejí primárně materiální výhody?

Podle mě nejvíc motivuje dobrý příklad a pocit, že přináším smysluplnou službu. Tak nějak vzniká skutečná, vnitřní motivace. Zejména u obchodních pozic přispívá k lepšímu výkonu i jasná vazba mezi výsledky a odměnou. Další faktory jsou také důležité – pracovní prostředí, poukázky, využití auta a podobně. Podle mě ale přispívají spíše ke spokojenosti kolegyň a kolegů než k vyššímu výkonu.

Představuje dle dosažených výsledků vámi zvolený motivační systém skutečně efektivní názor? Jakým způsobem je zjišťována jeho efektivita?

Efektivita motivačního systému se projevuje zejména v číslech. Máme interní metodiky, kterými se snažíme motivační systém měřit. Pravidelně vyhodnocujeme parametrické úpravy, které by přispěly k ještě lepším číslům.

Myslí RENOMIA také na zaměstnance, kteří ve svém oboru vynikají a lze je považovat za určité „talenty“ v oblasti, kde se pohybují?

Ano, máme mezi sebou kolegy, kteří jsou těmi nejlepšími specialisty na pojištění pohledávek, zemědělské pojištění či na další obory. Bylo pro nás ctí získat je pro spolupráci a chceme jim poskytnout podmínky pro to, aby svoje unikátní znalosti mohli dále prohlubovat. Také se věnujeme talentům. Již od počátku působení společnosti dbáme na rozvoj talentovaných lidí. V týmu máme několik konkrétních příkladů, kdy se kolegyně či kolega vypracovali nejen na uznávané odborníky, ale i na manažerské pozice.

RENOMIA usiluje také o specializaci ve vztahu ke svým klientům. Služby managementu a zaměstnancům firemních klientů poskytuje specializované oddělení RENOMIA BENEFIT – o jaké zaměstnance a potenciální zájemce o práci ve vaší společnosti máte největší zájem pro práci v tomto oddělení? Jak vypadá práce tohoto oddělení?

Obecně při náboru každého nového člena týmu vybíráme kandidáty v souladu s naším posláním a hodnotami. Důležité jsou například odbornost, kvalita služby.  RENOMIA BENEFIT poskytuje svoje služby v oblasti pojištění managementu a zaměstnanců. Pomůže jim zajistit produkty a služby, které potřebujeme v každodenním životě – od pojištění automobilů, odpovědnosti, životní pojištění až po pojištění statutárních a dozorčích orgánů firmy.

Důležitým segmentem jsou také klienti z oboru zemědělství, o které pečuje oddělení RENOMIA AGRO. Je práce s klienty z oboru zemědělství vhodná pro kteréhokoliv z vašich zaměstnanců?

Zemědělství je specifický obor a zemědělci určitě uvítají někoho, kdo má vztah k půdě a hospodaření. Právě proto jsme vytvořili toto oddělení. Myslím, že pozitivní vztah k zemědělství je zde podmínkou úspěchu.

Vy sám jste ve funkci personálního ředitele od července tohoto roku. Co bylo pro vás s příchodem do společnosti RENOMIA obtížné?

Jsem v RENOMIA tři měsíce a to je krátká doba. Pocitově vnímám, jako bych zde byl podstatně delší dobu, od mého nástupu se událo mnoho věcí. V RENOMIA se mi líbí, zejména i díky propracovanému systematickému zapracování každého nového člena týmu. Velmi to ulehčí celkovou adaptaci ve firmě.

Srovnával jste alespoň podvědomě zpočátku společnost RENOMIA se společnostmi, kde jste působil dříve?

Samozřejmě, to je přirozené. RENOMIA je typická kvalitní službou, kterou přináší svým klientům, smyslem pro detail a také osobním přispěním majitelů, kteří se osobně zapojují do chodu firmy, a kulturou konsensu. 

Čím vás doposud nejvíce obohatila vaše dosavadní kariéra?

Předchozí zaměstnání mi dala náhled na fungování managementu firem v několika oborech: energetika, finančnictví, výrobní odvětví. Možnost porovnávat, co kde funguje a co ne, mi dává potřebný nadhled.

Vystudoval jste MBA. Co z vašeho pohledu významného jste si ze studia především odnesl?

Odnesl jsem si znalost, jak podrobně zmapovat podmínky, ve kterých firma působí, jak se orientovat na trhu a jak tyto skutečnosti využít při tvorbě strategie firmy.

 

Doplňující otázky

Jak jste si vydělal své první peníze?

Na brigádě v zemědělském družstvu. Bylo mi 15 let.

Co si rád přečtete nebo poslechnete?

Čtu spíše odbornou literaturu, například od pana Coveyho nebo Františka Hroníka. Poslechnu si to, co zrovna hrají v radiu. Mám raději klidnou, pohodovou hudbu.

Kam se rád vracíte?

Domů do Velké Bíteše. Kdo mě zná, ví, že jsem patriot. Pokud chcete vidět nádherný opevněný kostel se zvony starými přes pět set let, neváhejte. A na oběd se stavte v restauraci U Raušů. Tam obědvají snad všechny hokejové extraligové kluby, které jezdí z Čech na Moravu a naopak.

Kdo je vám v životě největší inspirací?

František Hroník, po jehož boku mi bylo ctí léta pracovat a který mě naučil, jak rozlišovat důležité od nedůležitého.

 

Rozhovor připravila


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace