Naši zaměstnanci chtějí růst, a tak musíme vzdělávání neustále zlepšovat

Rozhovor s Hanou Velíškovou, personální ředitelkou společnosti KPMG

Společnost KPMG Česká republika patří mezi členské firmy celosvětové sítě poradenských společností KPMG. Její hlavní oblastí činnosti je poskytování služeb v oblasti auditu, daní, poradenství a práva. Své služby poskytuje jak komerčním společnostem, tak státním institucím. Jednou z firemních hodnot je i respekt ke každému ze zaměstnanců jako osobnosti, jejíž znalosti, dovednosti a zkušenosti jsou pro firmu cenné. O tom, jak firma s tímto potenciálem zaměstnanců aktuálně pracuje, se s námi podělila personální ředitelka společnosti, Hana Velíšková.


Čeho se vám podařilo dosáhnout ve firemním vzdělávání v posledních měsících?

Za hlavní úspěch považuji vysoké procento letos povýšených zaměstnanců v odděleních pracujících pro klienty. Na seniornější pozici postoupil téměř každý druhý. Těší mě, že vynaložené investice do rozvoje se nám tímto způsobem vrací. Naši zaměstnanci mají o odborný i kariérní růst velký zájem a jako vnitřní klienti jsou nároční. Abychom je uspokojili, musíme vzdělávací koncept neustále zlepšovat. V posledních měsících jsme například zavedli zcela nový rozvojový program pro manažery s na míru šitým development centrem a řadou inspirativních workshopů. 

Jaké způsoby rozvoje zaměstnanců se vám nejvíce osvědčily?

Máme velmi propracovaný systém odborného vzdělávání, kdy zkušenější kolegové školí ty juniornější. Kromě spousty externích školení a studijních programů zakončených profesní certifikací tak ročně pořádáme i desítky kurzů, na nichž naši seniorní zaměstnanci plní role lektorů. Účastníci získané znalosti následně využívají při své práci a díky zpětné vazbě a mentoringu si dále prohlubují odbornou kvalifikaci. Pro HR je to administrativně náročné, de facto máme uvnitř firmy vlastní vzdělávací agenturu. Pro rozvoj lidí je to však vysoce efektivní.

V posledních letech se stal oblíbený koučink a mentorink. Je tomu tak i vás?

Mentoring je v KPMG, jak jsem již uváděla, přirozenou součástí vedení lidí. Pro koučing zatím využíváme externí odborníky. V příštím roce však plánujeme vyškolit tým interních koučů, abychom dokázali uspokojit rostoucí zájem o tento rozvojový nástroj.

Jak a kde hledáte dodavatele vzdělávání?

Neustále sledujeme novinky na vzdělávacím trhu. Rozhlížíme se i v širším horizontu. Jednak u nás občas přednáší úspěšní zahraniční řečníci a lektoři, a také k nám rádi zveme inspirativní hosty z řad známých osobností z oblasti kultury, vědy či sportu.

Jaké aktivity plánujete pro nadcházející měsíce?

Momentálně pracujeme na HR strategii pro další rok. Je pro nás velmi důležité udržet si vysokou míru angažovanosti zaměstnanců a na trhu práce renomé žádaného zaměstnavatele. V praxi to bude obnášet jednak některé nové projekty, a jednak dennodenní soustředěné pracovní úsilí. Nudit se určitě nebudeme!

Jakou nejdůležitější věc jste se v životě naučila?

Všechno je o lidech. Za dobrými výsledky vždy stojí konkrétní lidé. A tím nejdůležitějším, na co bychom se u nich měli dívat, je charakter. My na HR někdy trávíme hodně času testováním dovedností a ověřováním zkušeností v cv. Ty přitom na rozdíl od charakteru dokážeme rozvíjet. Myslím, že předchozí generace více hleděly na to, jací jsou lidé uvnitř. Dbaly na vlastnosti, jako je čestnost, pracovitost, poctivost, pokora či slušnost – myslím, že to byl moudrý přístup, z něhož se můžeme poučit. 


Rozhovor připravily