Vladimíra Michnová

Neusínám na vavřínech

Rozhovor s Vladimírou Michnovou, personální ředitelkou LINET Group S.E.

Vladimíra Michnová se v současné době podílí na rozvoji lidských zdrojů ve skupině LINET Group S.E. V roce 2006 se stala personální manažerkou a v roce 2008 personální ředitelkou předního světového výrobce nemocničních lůžek, české společnosti LINET. spol s.r.o., která je nyní součástí mezinárodní skupiny LINET Group SE. Je absolventkou ekonomie a managementu lidských zdrojů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V oblasti lidských zdrojů má dlouholetou zkušenost v řízení lidských zdrojů jak u nadnárodní společnosti Kaufland, tak u středních i menších společností. V roce 2011 se stala regionální Osobností HR v soutěži Zaměstnavatel roku a nositelkou titulu Osobnost HR udělované odbornou veřejností na konferenci HR Management.


Jak se cítíte jako dvojnásobná Osobnost HR?

Cítím se stále stejně. Vůbec jsem neočekávala, že se umístím tak vysoko a samozřejmě mě to těší, nicméně neusínám na vavřínech. Pracujeme stále dál.

Jaké vaše profesní úspěchy jsou pro vás – bez ohledu na formální ocenění – osobně nejcennější?

Hlavně si cením skvělého a nadšeného týmu, se kterým pracuji. Nejde jen o úspěch HR manažera, ale o úspěch projektů, které společně realizujeme v oblasti rozvoje zaměstnanců, talent managementu a podpory benefitů zejména pro rodiče.

V současné době máte na starosti řízení HR v celé mezinárodní skupině Linet Group. Co všechno obnáší čerstvě započatá transformace vaší společnosti v procesech řízení lidských zdrojů?

Je to obrovská výzva. Začínáme tím, že si říkáme, jak které procesy kde fungují a jak by měly fungovat. Je to hodně o poznávání se navzájem, o poznávání kultur. Soustředíme se tedy na cross culture management a zjišťujeme, jak co nejlépe nastavit reálná očekávání v jednotlivých zemích, u jednotlivých partnerů. Nechceme centralizovat HR, chceme řídit HR jako business partner, což znamená jít otevřenou cestou k jednotlivým kulturám. Diverzita z pohledu slaďování kultur, očekávání a požadavků je obrovskou výzvou.

Se kterými zeměmi nyní nejvíce spolupracujete z pohledu HR?

V tuto chvíli je to Velká Británie, Francie, Švédsko, Severní Amerika, Německo, částečně Španělsko, Itálie. V tomto roce pak máme výhled na otevření dalších center v Rusku, Mexiku nebo Brazílii. To pro nás bude velká výzva, i z pohledu prvotního nastavení spolupráce s matkou v České republice.

Nacházíte se v opačné situaci než většina velkých firem u nás, které jsou řízeny ze zahraničí - z Česka rozvíjíte HR procesy pro zahraniční země. Jak to funguje?

Je to hodně náročná cesta už jenom proto, že nemáme jednotnou řeč. Abychom mohli komunikovat s našimi dcerami a partnery, museli jsme zvolit jednotný jazyk. Tím je samozřejmě angličtina, ale i tak se stále objevují problémy v přenositelnosti informací. Například skladník ve Francii nemůže vždy stoprocentně komunikovat anglicky, takže přenos informací je někdy delší a složitější. Pro Českou republiku a pro moje kolegy nejen z HR to znamená velmi dobrou znalost angličtiny, což s sebou nese daleko větší požadavky na zaměstnance. Kromě velmi dobré znalosti angličtiny často vyžadujeme na některých klíčových pozicích i další světový jazyk. Na obchodě máme velmi kvalitní pracovníky, kteří plynně vládnou pěti nebo šesti jazyky.

Kolik pracovníků máte v současné době po světě a v České republice?

V České republice zhruba 570, včetně Linet Group pak kolem jednoho tisíce.

Jste často v zahraničí? Dá se říci, jak vypadá váš běžný pracovní týden?

Nemám běžný pracovní týden, nezažila jsem žádný stejný. Mám hodně různorodou práci i tím, že spolupracuji na různých projektech, které se týkají nejen HR. Pokud jde o cestování, je teď určitě častější, takže musím lépe plánovat čas. Necestuji ale tak, že bych jezdila do zahraničí každý týden. Plánuji návštěvy tak, abychom je zvládli sladit s kolegy z jiných oddělení.

Už jste mluvila o jazykových dovednostech, pak jsou tu ale i potřebné technické nebo dělnické dovednosti. Jak se vám daří získávat odborníky, které potřebujete ?

Po krizi v roce 2008, která přispěla k částečné stabilizaci pracovního trhu, nemáme zásadní problém v hledání kvalitních zaměstnanců. Jsou ale oblasti, které jsou hůře dostupné. V současné době jsou to pro nás například lidé se zaměřením na elektrovývoj či IT technologie zaměřené do zdravotnictví. Pokud jde o dělnické profese, máme hodně stabilizovaný tým a větší problémy s přijímáním kvalifikovaných dělníků v tomto období nemáme. Je to i právě dlouhodobou plánovanou strategií při podpoře výchovy studentů technických škol a učilišť.

V Česku máte úspěšný projekt odborné přípravy žáků technických oborů SŠ a SOU a jejich následného začlenění do pracovního procesu. Řekněte nám o něm více.

Od roku 2008 máme program s názvem S program zaměřený na podporu odborného školství a těžko dostupné profese se z řad žáků snažíme vychovávat sami. Na specializovaných pracovištích máme žáky po dobu dvou let, které zapracováváme a v průběhu třetího roku již s těmi nejlepšími řešíme nástup do pracovního poměru. To si myslím, že je nejjednodušší cesta, jak získat kvalitního loajálního zaměstnance.

Chcete podobné projekty rozvíjet i v zahraničí?

V zahraničí není situace až tak problematická. Máme tam poměrně stabilní týmy a navíc tam není výroba. Naše zahraniční dcery jsou stavěny obchodně a servisně, takže to jsou hlavně zaměstnanci zajišťující obchod a servisní služby. Rozhodně budeme rozvíjet projekty zaměřené na talenty v mezinárodním prostředí a rozvoj v kompetencích našich leaderů.

O jaké benefity mají vaši zaměstnanci největší zájem?

Linet je firma, která řeší celý cyklus výrobku. Máme tedy velmi široké spektrum pozic a zaměstnanců. Chceme samozřejmě uspokojit každou skupinu zaměstnanců, přestože má často svou vlastní představu o benefitech. Všem zaměstnancům se snažíme nabídnout co nejširší spektrum benefitů, ale v posledních letech a v budoucnu se bude rozhodně jednat o prevenci zdraví a vše k tomu spojené. Naši zaměstnanci např. vnímají jako jeden z velmi využívaných benefitů pronájem našich výrobků. Samozřejmě finanční benefit v podobě ročního bonusu s participací na zisku společnosti je nediskutovatelný a vždy velmi očekávaný. Hodně podporovány a hodně kladně hodnoceny jsou pak benefity pro rodiče včetně pružných úvazků a školky. Obecně uplatňujeme strategii plošných benefitů pro všechny zaměstnance.

Povězme si o vaší firemní školce Linetce. V této oblasti patříte u nás k průkopníkům, bylo obtížné ji v českých podmínkách zavádět?

Nápad na vznik firemní školky u nás vzešel z vedení, což je určitě ten správný směr pro start takového projektu. Je pravda, že jsme museli překonat hodně úskalí. Rok 2008/2009, kdy jsme školku začali řešit realizačně a stále ještě nebyla nastavena legislativa , bylo postavit školku právě z legislativního pohledu nejtěžší. Přestože jsme školku zakládali podle živnostenského zákona, hlavní cíl ji byl akreditovat do rejstříku škol MŠMT a zajistit tak rodičům kvalitní předškolní péči pro jejich děti. To se nám podařilo tomto školním roce 2010/11. Když se podíváme na to, jak školka funguje, musím říci, že se nám to povedlo více jak stoprocentně. Největší odměnou jsou pro nás úsměvy dětí, které tady vidíme procházet při různých aktivitách.

Kolik dětí máte ve školce?

42 dětí, dvě třídy. Ne všechny děti jsou ale z řad rodičů- zaměstnanců. V rámci společenské odpovědnosti společnosti jsme nabídli zhruba 15 míst do regionu, takže školku využívají i děti z přilehlých okolních vesnic.

Co přesně obnáší váš plán udělat z Linetky "první technickou školku v České republice" ?

Už to není jen plán, jsme ve fázi realizace. Naše školka má program pro starší děti od čtyř let přímo zaměřený na jejich technickou výchovu. V rámci měsíce mají vždy téma, které je spojené například s oddělením a jeho náplní v naší firmě. Oni je navštíví a pak zpracovávají úkoly na zadané téma, které se týká právě tohoto oddělení. Například vyrábějí postýlky nebo náklaďáky, které převážejí naše lůžka. Plní i konkrétní matematické úkoly a také pracují se skutečnými pracovními nástroji. Ve školce je opravdový přírodní ponk a dřevěné a kovové nářadí, se kterým děti pracují. Nejsou to plastové hračky. Myslím, že všichni, kteří zažili v základních školách či školách pracovní dílny a tak podobně, budou vědět, o co se jedná.

Kdybyste měla stručně popsat firemní kulturu, kterou vytváříte, jak byste ji popsala?

Linet je firma, která je o inovacích. Inovace nejen v produktech, ale i v našem myšlení a konání. Máme velmi otevřenou firemní kulturu. Nemusí být ale akceptovatelná pro každého. Když přijímáme zaměstnance, tak očekáváme, že opravdu bude mít tah na branku a přinese vlastní myšlenky. Můžeme mít možná větší nároky na zaměstnance i v oblasti emoční inteligence, ale toto je náš základ v úspěchu. Má velmi silnou firemní kultura ve smyslu příslušnosti k firmě. Zaměstnanci jsou zde hodně otevření, hodně komunikují a mají prostor se realizovat nejen ve svých nápadech, ale především v rámci kariérového růstu.

Má tato otevřená firemní kultura i svá negativa?

Jak jsem říkala, lidé jsou zde hodně otevření a mají touhu neustále vše řešit a probírat, aby bylo vše co nejlepší. Máme i z tohoto důvodu problém s dodržováním pravidel. Tento rok jsme proto nazvali Rokem pravidel. Chceme podporovat dodržování pravidel pomocí různých akcí. Zaměstnanci mohou celý rok soutěžit a sbírat body. V loňském Roce, kterým byl Rok kvality odjelo deset nejlepších do Japonska a stejnou cestou chceme jít i teď. Vnímáme to jako kontinuální proces zlepšování firemní kultury.

Jaký úkol teď máte před sebou v HR?

Úkolů je mnoho a různorodých. Pozastavím se jen nad některými z nich. Určitě největší výzvou je podpořit motivaci v celé skupině Motivace, která prokazatelně zvýší přidanou hodnotu zaměstnance a podpoří novou velmi prorůstovou strategii společnosti během 5 let. Výkon a jeho správná vazba na cíle společnosti je v tuto jedním z nejvýznamnějších úkolů pro všechny články společnosti. Z pohledu rozvoje lidských zdrojů samozřejmě rozhodně posílit kompetentnost a rozvoj klíčových a talentovaných zaměstnanců. Zaměřit se a udržet současně i orientaci na na prevenci, podporu zdraví a psychické pohody, aby zaměstnanci opravdu vnímali, že je v jejich slaďování rodinného a pracovního života chceme podpořit. Už v loňském roce jsme začali dělat tzv. Dny zdraví, v čemž chceme pokračovat. Jinak samozřejmě neustále zlepšujeme procesy a věříme, že zapojení našich zaměstnanců do procesů a dění ve firmě se nám pozitivně projeví v opakovaném podzimním průzkumu spokojenosti

Doplňující otázky:

Co vás baví a nebaví na lidech?

Na lidech mě baví v podstatě všechno, jsou pro mě inspirací pro další práci. Jediné, co mě nebaví, je nezájem a neochota k čemukoli.

Jaký je váš recept na zaručený odpočinek?

Jsem hodně aktivní člověk, takže se spíše učím odpočívat. Zaručeně na mě funguje rodina a děti, ale také příroda. Vyrazit do přírody s přáteli a blízkými a relaxovat při pozorování přírody či sportu

Bez čeho se v životě neobejdete?

Bez dětí a bez rodiny, to je pro mě priorita. Bez možnosti svobodně přinášet realizovatelné nápady či myšlenky a realizovat je.

Co byste si ráda zopakovala?

Své pobyty v cizině ve studijních dobách, abych mohla načerpat ještě více informací a lépe poznat různé kultury.

Jakým krédem nebo dobrou radou se v životě řídíte?

Mé krédo je: „Co tě nezabije, to tě posílí“. Pro pracovní vztahy a vyváženou komunikaci, což je téma, se kterým se neustále potkávám, pak mám radu: „Nikdy nezměníš svého šéfa, ale můžeš změnit svůj přístup k němu.“

 

Rozhovor připravila