Drahomíra Downerová - personální ředitelka společnosti DHL Information Services (Europe)

Podpora work-life balance zaměstnanců je pro nás klíčovým úkolem

Rozhovor s Drahomírou Downerovou, personální ředitelkou společnosti DHL Information Services

Drahomíra Downerová působí v DHL od roku 1998. Z pozice HR ředitelky a ředitelky interní komunikace v DHL International přešla v roce 2004 do DHL Information Services (Europe), kde postupně od základu vybudovala celé stávající HR oddělení a nově zastřešuje personální aktivity také v data centrech v Americe a Malajsii. Její chuť pracovat s lidmi se projevuje i v aktivitách, které dělá, a o své zkušenosti i práci napříč třemi kontinenty se s námi podělila v rozhovoru. 

V DHL IT Service (ITS) jste byla od roku 2004 zodpovědná za vybudování nového HR oddělení. Co bylo v začátcích nejtěžší?

Při zakládání firmy v České Republice k nám přijelo v roce 2004 135 expatriantů včetně jejich rodinných příslušníků, aby pomohli vybudovat firmu na lokálním trhu a předali svoje pracovní zkušenosti. Firmu jsme zakládali na zelené louce a potřebovali jsme velmi rychle najmout špičkové IT odborníky, kteří pomohou firmu vybudovat a úspěšně zahájit dodávání IT služeb do naší skupiny Deutsche Post DHL Group.

Od začátku jsem měla cíl vybudovat i špičkové HR oddělení, takže nejdříve jsme se zaměřili na výběr skvělých HR odborníků, z nichž většina stále pro firmu pracuje, a následně na masivní výběr IT kolegů. Byli jsme jedno z prvních IT data center, které se v České republice otevíralo, a naštěstí jsme měli z čeho vybírat. :-)

V průběhu let potom docházelo ke snižování stavů zahraničních pracovníků/expatů a zároveň se postupně vypracovali lokální zaměstnanci. Dnes máme také více českých zaměstnanců ve středním a vyšším vedení. Hlavní důraz byl kladen na růst společnosti a v současnosti se více soustředíme na stabilitu a udržení talentů.


Co považujete za největší dosavadní úspěch vás a vašeho týmu?

Dlouhodobým úspěchem pro mě je, že HR v ITS zajistilo a zajišťuje kontinuální investice do zaměstnanců, zejména do jejich vzdělávání a rozvoje, což vnímám jako klíčovou součást naší obchodní a personální strategie. Na investicích do rozvoje zaměstnanců byla společnost v ČR vybudována a v tomto úsilí pokračujeme i nadále. Tyto kontinuální investice do vzdělávacího a rozvojového programu se odráží na stabilitě naší pracovní síly, což nám umožňuje soustředit se i na jiné než pouze ”hygienické“ HR faktory. Jako příklad mohu uvést CSR aktivity (společensky odpovědné aktivity), ve kterých zaměstnanci vidí smysluplné investování svého času a což má také vliv na naše ocenění jako Zaměstnavatele roku v Praze ve dvou letech po sobě - 2014 a 2015.

Zároveň já osobně i celý HR tým jsme velmi pyšní na to, jak přispíváme ke slaďování osobního a pracovního života. Pro nás v DHL ITS je úkol zajistit emocionální pohodu zaměstnanců v dnešní době důležitější než kdykoliv předtím. Zaměstnanci se rozhodují o svém pracovním zařazení častěji s ohledem na potřeby jejich rodiny a vlastní work-life balance. V dnešní době informačních technologií, kdy jsou zaměstnanci díky technickým produktům doby zastiženi pracovními nároky kdykoli a kdekoli a pojem pracovní doba od – do pozbývá na významu, jsem pyšná na naši baterii nástrojů, které alespoň do určité míry téma work-life balance usnadňují. Řadíme sem celou škálu programů.

Sama máte nově na starosti HR oddělení nejen tady v České republice, ale zároveň řídíte personální aktivity také ve vašich data centrech v Americe a Malajsii. Co tato práce obnáší?

Především musím uvést, že mám obrovské štěstí na skutečné HR profesionály, jež jejich práce baví a naplňuje. Bez nich by tento přesah kontinentu nezafungoval, ani kdybych pracovala ve všech třech časových zónách najednou. Mým hlavním úkolem pro tento rok bylo vybudovat tým v Americe, který má na starosti péči o naše zaměstnance v USA, Brazílii, Argentině, Mexiku a dalších státech a zároveň stabilizovat tým v Malajsii. Paralelně s těmito úkoly jsme ještě měnili strukturu ve 4 evropských zemích. Velkým úkolem pro tento rok je také konsolidace HR procesů ve všech lokacích tak, abychom při respektování místních zvyklostí a pracovního trhu zároveň udrželi podstatu a nabídli podobné nebo stejné pracovní podmínky zaměstnancům ITS, ať už pracují v Praze, Norsku nebo například v Costa Rice.

Jen v Praze, kde české data centrum DHL ITS aktuálně sídlí, se denně setkává přes 70 národností. V čem v rámci tohoto multikulturního HR managementu spatřujete aktuálně největší výzvy?

Je nutné si uvědomit, že zahraniční zaměstnanci, kteří přicházejí do Prahy pracovat, se nacházejí v různé fázi svého kariérního i osobního života, tudíž se liší i jejich požadavky a potřeby na případnou podporu ze strany zaměstnavatele. Naší snahou je tyto potřeby znát a v maximální míře jim vyjít vstříc samozřejmě s ohledem na potřeby a zájmy společnosti. Namátkou mohu zmínit finanční podporu cestovních výdajů, pomoc při hledání ubytování a celkové orientaci v Praze a v ČR, ať už z hlediska kulturního, jazykového, právního nebo ekonomického.

Vzhledem k tomu, že jsme skutečně mezinárodní společnost, která je součástí nadnárodního koncernu, požadujeme po všech kandidátech znalost anglického jazyka a nově, především pro oblast našeho Service Desku, ještě v kombinaci s dalším jazykem. Kombinace některých jazyků, především angličtina a severské jazyky je pro nás skutečnou momentální výzvou.

Které konkrétní nástroje vám pomáhají s motivovaností a angažovaností zaměstnanců v takto národnostně a kulturně pestré firmě?

Poslední dobou jsme se kromě klasických benefitů, které dnes již poskytuje řada firem, zaměřili na nástroje, které našim zaměstnancům pomáhají udržet rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

Zaměstnanci mohou využívat flexi time – pružný začátek a konec pracovní doby, avšak dodržovat musí tzv. core hours, kdy je nutné pracovat z kanceláře. Nabízíme také možnost zkrácených úvazků, které využívají například rodiče s malými dětmi, a dále pak možnost pracovat z domova na tzv. home office. Naši zaměstnanci si mohou naplánovat dle svých potřeb až 2 dny v týdnu prací z domova. Velmi často je tato možnost kombinovaná s částečnými úvazky.

Dále máme odpočinkové zóny, kde zaměstnanci mohou o přestávce relaxovat, a poskytujeme jim také dny dovolené navíc i možnost čerpat tzv. self sickness dny. Máme také zavedeny program „Fit Office - cvičíme v kanceláři“, zaměstnanci si mohou zacvičit pod dohledem certifikovaného trenéra a alespoň částečné kompenzovat sedavé zaměstnaní.

Naši zaměstnanci mluví mnoha světovými jazyky a komunikují s našimi zákazníky ve zhruba 220 zemích po celém světě. Podporujeme výměnu zkušeností mezi našimi datovými centry a zaměstnanci tak mají možnost například získat praxi v našem datovém centru v Kuala Lumpur, v Malajsii nebo v Bonnu a Darmstadtu v Německu.

Nejnovějším počinem ve škále našich benefitu je tzv. Employee Helpline, kde mají naši zaměstnanci příležitost kontaktovat kvalifikované psychology (mimo DHL), kteří jsou připraveni napomoci s řešením osobních i potencionálních pracovních problémů. Zaměstnanci se mohou také zúčastnit tzv. „Dne s psychologem“ a sjednat si setkání přímo v naší budově.

DHL ITS poskytuje IT servis primárně svým obchodním jednotkám DPDHL Group. Jak ale využíváte informační technologie pro komunikaci, rozvoj a vzdělávání vlastních zaměstnanců?

Namátkou uvedu, že v poslední době jsme hlavně pyšní na naše Telepresence rooms, které máme zařízené ve všech lokacích. IT technologie nám v tomto případě výrazně napomohly razantně snížit náklady na cestování, jelikož se na velkoformátových obrazovkách vidíme v životní velikosti a sedíme u jednoho stolu. Iluze „face to face“ meetingu je opravdu dobrá.

Stejná technologie nám pomáhá při vzdělávání našich zaměstnanců, kdy například lektor v Praze najednou komunikuje na dálku s našimi zaměstnanci v Malajsii, Německu i USA. Jedinou výzvou v tomto případě bývá najít termín přes časová pásma. Někdo si prostě musí vždycky ráno přivstat, nebo naopak zůstat déle v kanceláři… :-)

Pracujete také s interními lektory a mentory? Jakým způsobem funguje budování a předávání know-how u vás ve firmě?

Naši interní lektoři se rekrutují z řad našich zaměstnanců, což se osvědčilo jako nejefektivnější způsob předávání informací a know how ve firmě. Pokud máme odborníka na jakoukoli oblast, využijeme ho také jako lektora, z čehož těží jak firma, tak i dotyčný zaměstnanec, který mnohdy musí vystoupit ze své komfortní zóny, postavit se před kolegy a něco je naučit. Tímto způsobem se ale zároveň učí sám a nabírá nové zkušenosti. Většinu nových znalostí naši zaměstnanci čerpají „on the job“, například spoluprací na různých projektech.

Mentoring program u nás úspěšně funguje již několik let. Máme štěstí, že jsme veliká korporace a naši zaměstnanci si mohou vybrat mentory z úplně jiných oblastí nebo divizi, a tím získávají neocenitelný náhled do jiných oblastí působnosti naši společnosti.

Ve skupině DHL se pohybujete takřka celou vaši pracovní kariéru. Co vás osobně motivuje pracovat v této velké mezinárodní společnosti?

V DHL jsem začínala „od píky“ a prošla různými pozicemi. Celé roky mě motivovalo a stále motivuje prostředí, které máme v DHL nastavené, a energie a optimismus, které čerpám ze svých kolegů a ostatních zaměstnanců. Různorodost, otevřená mysl a jedinečnost každého z nás je totiž to, čeho si v DHL ceníme nejvíce, a co dělá z naší společnosti více než jen obyčejného zaměstnavatele. Příležitost a otevřené dveře u nás najde každý uchazeč, který má chuť na sobě pracovat a přispět svou unikátností k úspěchu celé firmy. Vážíme si energie, kterou naši lidé vkládají do své práce pro DHL, ale ctíme rovnováhu mezi pracovním časem a osobním volnem.

Můžete dát nějaké doporučení či radu začínajícím HR manažerům a manažerkám, kteří chtějí prosadit v oblasti lidských zdrojů?

Několik tipů vycházejících z osobních zkušeností si můžete přečíst ve článku ZDE.

Jaké hlavní priority z pohledu řízení lidských zdrojů má DHL ITS stanoveno pro stávající rok 2015?

Kromě priorit, které jsem již jmenovala, je pro nás po zbytek tohoto roku důležité vyhledat přibližně 170 špičkových IT odborníku na pozice, které máme otevřené po celém světě a zároveň si udržet naše nejlepší zaměstnance. Za druhé chceme na podzim rozjet další ročník Programu pro absolventy a v neposlední řadě je mojí osobní prioritou zorganizovat motivační akci pro HR tým v Praze, který se zasloužil o další první místo v soutěži Zaměstnavatel roku 2015! Jsou to skvělí lidé, sehraný tým, a já se těším, že si po dlouhé době všichni společné někam vyrazíme!

 

Rozhovor připravily: