Tomáš Křižánek, senior specialista rozvoje LZ, ČEZ

Posilujeme schopnost našich zaměstnanců jít příkladem

Rozhovor s Tomášem Křižánkem a Markétou Martinkovou, HR specialisty společnosti ČEZ

Koncern ČEZ patří mezi největší energetická uskupení ve střední Evropě. Disponuje propracovaným systémem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, na němž se podílejí i Tomáš Křižánek společně s Markétou Martinkovou. Oba mají na starosti právě rozvojové aktivity Skupiny ČEZ. Kromě tvorby koncepce e-learningového vzdělávání připravují například také programy koučování, Manažerskou akademii a další rozvojové projekty včetně jejich vyhodnocení a zpětné vazby. O stávajících aktivitách, přístupu k rozvoji i plánech pro nadcházející měsíce byl i náš krátký rozhovor.


Čeho se vám podařilo dosáhnout ve firemním vzdělávání v posledních měsících?

V červnu tohoto roku vyvrcholila snaha našeho útvaru o zapojení vyššího managementu do rozvojových aktivit. Uspořádali jsme Manažerskou akademii Skupiny ČEZ, což byla korporátní rozvojová aktivita zaměřená na rozvoj manažerských kompetencí. Této akce o rozsahu 71 hodin rozvoje ve 4 dnech se zúčastnilo cca 300 manažerů. 99 % účastníků považuje aktivity manažerské akademie za přínosné pro svoji práci. Nyní připravujeme návazné aktivity, které se budou konat na podzim 2015.

Jaké způsoby rozvoje zaměstnanců se vám nejvíce osvědčily?

Osvědčil se nám především přímý kontakt specialistů a expertů rozvoje s interním zákazníkem, tvorba dlouhodobé koncepce rozvoje manažerů s aktivním zapojením top managementu a využívání forem rozvoje s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Aktuálně podporujeme rozvoj zaměstnanců prostřednictvím role modelingu a posilujeme jejich schopnost jít příkladem.

V posledních letech se stal oblíbený koučink a mentorink. Je tomu tak i vás?

Koučování je ve Skupině ČEZ stabilní nástroj rozvoje již téměř deset let. V tomto roce jsme se zapojili do mezifiremního mentoringu a zároveň jsme spustili vlastní interní mentoring.

Jak a kde hledáte dodavatele vzdělávání?

Vypisujeme veřejné zakázky, oslovujeme dodavatele k účasti na výběrových řízeních a při výběru zohledňujeme reference, zkušenosti a kvalifikaci uchazeče.

Jaké aktivity plánujete pro nadcházející měsíce?

Budeme pokračovat v rozvoji managementu, zaměříme se na koncepci interních lektorů a plánujeme spustit program interního koučování. Zároveň rozšíříme naši platformu e-vzdělávání o nové nástroje.

Jaká zkušenost vám osobně v poslední době nejvíce dala?

Markéta Martinková

V roce 2015 mě nejvíce obohatilo absolvování koučovacího výcviku a vedení projektu Manažerské akademie.

Tomáš Křižánek

Mám podobnou zkušenost jako Markéta a souhlasím, že koučovací výcvik nás oba hodně posunul. Zároveň se mi díky současným změnám v našem e-vzdělávání dostalo celkem zásadní zkušenosti v oblasti vedení projektů.