Gabriela Tamchynová

Žádná manažerská formalita, šeď či nuda

Rozhovor s Gabrielou Tamchynovou, HR ředitelkou vydavatelství Economia

Lidé musí pozitivně vnímat, že je respektován jejich názor, nápady a řešení, která mohou ve fázi brainstormingu vypadat třeba i hodně „divoce“. To je kultura, která se nedá nikde nařídit. Musí ji kultivovat management a adekvátní organizační a HR principy,“ říká o tématu firemní kultury Gabriela Tamchynová, která od března 2014 působí na pozici HR ředitelky vydavatelství Economia, a.s. „Firemní kultura existuje prostě vždycky, ať už je formálně definována, či nikoli.“

Gabriela Tamchynová je absolventkou Filosofické fakulty UK, oboru personální řízení. Má dlouholeté zkušenosti z oblasti řízení lidských zdrojů, zejména tréninku a rozvoje, které získala ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. V pozici ředitelky pro rozvoj lidských zdrojů načerpala praxi ve strategickém i praktickém řízení firemního tréninku, spolupracovala na implementaci specifických rozvojových programů pro talenty a klíčové zaměstnance. Specifika práce s obchodníky zúročila při zavádění mezinárodního rozvojového programu Sales Academy pro obchodníky firemní divize Telefonica O2 Czech Republic a.s. Zkušenosti z korporátního života pak ověřila i praxí v poradenské společnosti T&CC, v období 2011 – 2013, kde měla v roli jednatelky na starosti primárně obchodní aktivity firmy a zodpovědnost za komplexní projekty zaměřené zejména na zvyšování obchodní a podnikatelské výkonnosti. Od března 2014 působí na pozici HR ředitelky vydavatelství Economia, a.s.

V oblasti personálního řízení máte bohaté zkušenosti. Lidské zdroje jste měla na starosti například ve společnosti Český Telecom. Co jste si z této pozice odnesla pro svou další kariéru?

Zmíněná praxe v telekomunikacích mi dala opravdu hodně. Byla jsem na začátku své profesní kariéry, pojem HR se teprve usazoval. Firma navíc procházela jedním změnovým projektem za druhým, přišel nadnárodní vlastník. Tehdy jsem se naučila být připravená na změny, které neustále přicházejí a ve všech oblastech byznysu přicházet budou.

Na začátku března jste převzala řízení lidských zdrojů ve společnosti Economia, která je vydavatelem ekonomického a odborného tisku. V čem se vaše současná práce odlišuje od předchozích pozic?

Nejvýrazněji se asi liší velikostí společnosti. Mám za sebou zkušenost z velké korporace i praxi v malé poradenské společnosti, Economia je takový sympatický střed.

Přestože je vždy obtížné činit určité závěry stran vlastních zkušeností a dovedností, zkusila byste říci, co vám z vašich předchozích působišť může nejvíce napomoci na vaší nynější pozici?

Práce HR je trvalá práce s lidmi, v časech stabilních i náročnějších. Opakovaně sázím na komunikaci, otevřenost a týmového ducha.

Co se domníváte, že se naopak budete muset učit?

Vítám, že se dostávám do mediálního segmentu podnikání, který byl pro mne dosud neznámý. Economii vnímám jako firmu, kde člověk musí mít pořád „vyhrnuté rukávy“ a být připraven k akci. Žádná manažerská šeď, formalita a nuda.

Na nová pracovní místa přicházíme vždy s určitými představami. Jaké byly Vaše vize na samém počátku spolupráce s vydavatelstvím Economia?

Vize pro Economia v roce 2014 jednoznačně souvisí s dokončením fúze společnosti k 1. červenci tohoto roku. V druhé polovině roku pak máme před sebou usazení interních procesů a návrh nových principů například pro vzdělávání, hodnocení a odměňování. Zmíněné aktivity se potkávají i s mými vstupními očekáváními, tedy pomoci podpořit transformační aktivity z pohledu HR a zároveň formovat firemní a manažerskou kulturu tak, aby - jakkoli to zní jako klišé - Economia byla moderním a silným vydavatelským domem, kde rádi pracují šikovní a spokojení lidé.

Jaká byla vaše očekávání a jaké představy měl management společnosti, když obsazoval tuto pozici HR manažera?

Myslím, že očekávání souviselo hlavně s kompetencí zvládání trvalých změn a produktivní spolupráce s managementem napříč společností.

Jaký byl váš start na pozici, kterou nyní zastáváte?

Rychlý, řízený a příjemný. Díky za to všem kolegyním a kolegům!

Vnímáte oblasti, kde byste ráda něco změnila, nebo je naopak vaším primárním cílem prozatím držet úroveň personálního řízení, které bylo nastaveno již dříve, a nevidíte důvod pro radikální zásahy?

Economia nezačíná s HR, resp. manažerským řízením, na zelené louce. Určitě se budu snažit podpořit a fixovat funkční principy. Možná budu více partnersky tlačit manažery k orientaci na dlouhodobý people management a podporu diverzity v týmech.

Jakým úkolům se věnujete a co hodláte dále rozvíjet?

Jak jsem zmínila, k 1. červenci tohoto roku se naše společnost stává novou Economií s přibližně 700 zaměstnanci (především fúzí s Centrum Holdings). Firmu nejen formálně převádíme pod jednu organizační strukturu, ale bude třeba zaměstnance také zorientovat v produktech, procesech, vzájemně se seznámit a nasměrovat se ke stejným cílům.

Stěžejním tématem v oblasti lidských zdrojů je komunikace. Ve velkých společnostech bývá mnohdy problematické rozvíjet správně komunikaci mezi zaměstnanci a vedením. Domnívám se, že ve vydavatelství jde o téma klíčové. Jakým způsobem pracujete s touto oblastí?

Standardní komunikační nástroje – informační emaily, newslettery a podobně fungují. Do budoucna bychom chtěli podporovat komunikační platformy pro vybraná klíčová témata mezi zaměstnanci. Zrovna nedávno proběhla manažerská konference, kde jsme se v rámci senior managementu shodli na tom, že komunikace je klíčová stejně jako oceňování pozitivních výsledků, třeba i dílčích a zdánlivě drobných.

Jakým způsobem komunikujete se zaměstnanci? Funguje komunikace například formami pravidelných porad, nebo jsou voleny operativnější metody?

Pominu-li pravidelné porady redakce, klíčové pro její fungování, fungují samozřejmě i standardní informační porady liniových manažerů s jejich týmy a operativní řešitelské porady s účastníky napříč společností.

V minulosti jste na pozici ředitelky pro rozvoj lidských zdrojů spolupracovala mimo jiné na zavedení specifických rozvojových programů pro talenty a klíčové zaměstnance. Bude možné navázat na tyto předchozí zkušenosti a využít je nyní také ve vydavatelství Economia? Jak lze v současných podmínkách, kdy je kladen důraz především na vysokou výkonnost a časovou i finanční úsporu, rozpoznávat a rozvíjet talenty zaměstnanců?

Téma talent managementu zůstává klíčové pořád. Pryč je doba dlouhodobějších programů pro talenty a klíčové zaměstnance, principy talent managementu je třeba aplikovat průběžně, v operativním řízení. Potvrzuje se, že standardní nástroj – rozvojové aktivity pro talenty a klíčové zaměstnance – je pouze dílčím retenčním benefitem. Talenty je třeba zapojovat do tvorby budoucích řešení, produktů, inovací, tzn. dávat jim nejen informace, ale i přirozený prostor pro kreativitu a diskusi.

S obecným pojmem talentu a specifických dovedností souvisí také kreativita, která si zaslouží zvláště v určitých oblastech zvýšenou pozornost. Je také kreativita zaměstnanců něčím, co je pro vás z pozice řízení lidských zdrojů žádoucí, a je tak důležité motivovat?

S pojmem kreativita mám spojenou již zmíněnou diverzitu a otvírání příležitostí. Myslím, že je to vždy zajímavé téma hlavně pro management – naučit sám sebe a svůj tým, příp. týmy fungovat inovativně, s energií, respektovat odlišnosti v rámci týmu, učit se od okolí, externího trhu apod. Tohle téma bude hodně rozhodovat o tom, zda, kde a pro koho budou chtít být budoucí talenty angažováni.

Jakým způsobem lze pracovat s kreativitou v pracovním prostředí, které představuje mnohdy zcela opačný zdroj pro procesy kreativity?

Z mých zkušeností tohle všechno spojuje téma firemní kultury. Ta existuje prostě vždycky, ať už je formálně definována, či nikoli. Lidé musí pozitivně vnímat, že je respektován jejich názor, nápady a řešení, která mohou ve fázi brainstormingu vypadat hodně „divoce“. To je kultura, která se nedá nikde nařídit. Musí ji kultivovat management a adekvátní organizační a HR principy.

 

Doplňující otázky:

Jak jste si vydělal své první peníze?

Brigáda v zahradnictví, rok 1992.

Co si ráda přečtete?

Na knížky s dvěma malými dětmi moc času nezbývá, ale obecně mě baví životopisy a romány, a pak samozřejmě deník a časopisy z naší produkce.

Kam se ráda vracíte?

Mám ráda místa s velkorysou vodní energií – ať už jsou to mořské obzory či vltavské břehy.

Kdo je vám v životě největší inspirací?

Obecně každý, kdo jen nekritizuje, ale s pokorou, nadhledem a humorem žije svůj vlastní příběh

 

Rozhovor připravila


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace