Luboš Tejkl

Zajímaví lidé, zajímavá firma, zajímavé výzvy

Rozhovor s Lubošem Tejklem, ředitelem úseku Lidské zdroje České spořitelny

Luboš Tejkl řídí od prosince 2011 lidské zdroje České spořitelny. Má za sebou dlouholeté zkušenosti z oblasti řízení a rozvoje zaměstnanců v nadnárodních korporacích v ČR i zahraničí. Svou kariéru v HR začal ve společnosti GE Capital, kde strávil celkem 8 let. Následně působil jako ředitel lidských zdrojů pro střední a východní Evropu v americké energetické společnosti ConocoPhillips a poté ve společnosti ČEZ. Věnoval se také rozvoji manažerských dovedností jako konzultant a kouč. Před nástupem do České spořitelny řídil lidské zdroje v divizi turbovrtulových motorů společnosti GE Aviation. Vystudoval pedagogiku a historii na Univerzitě Hradec Králové, postgraduální studium personálního managementu na Právnické fakultě UK a MBA na Sheffield Hallam University.


Co rozhodlo o tom, že se budete ve své kariéře věnovat právě HR?

Štěstí, náhoda či osud? Pořád jsem se nabízel, chodil po pohovorech, nikdo mne moc nechtěl. Pak moji kamarádi koupili firmu a nabídli mi práci. Věřili mi, že to zvládnu, protože mne dobře znali. Do měsíce jsem byl personálním ředitelem. Příběh jako z pohádky.

Čím si vás dokázala získat Česká spořitelna?

Je toho hodně. Česká spořitelna má úžasné poslání, které se jí daří dlouhodobě naplňovat, jasnou vizi a promyšlenou strategii jak jí dosáhnout. Měl jsem tu možnost potkat se postupně se všemi členy vedení a ze všech setkání bylo cítit, že všichni mluví jedním hlasem a zároveň každý dokáže jasně formulovat své priority. Navíc jsem v souvislosti s novou strategií cítil potřebu velkých změn, a to nejen v dodávce služeb HR, ale i v dalším formování firemní kultury a designu celé organizace. Takže mě oslovili zajímaví lidé, zajímavá firma a zajímavé výzvy.

Jaký úkol byl v České spořitelně váš první a jak se vám jej podařilo dosáhnout?

...bylo toho hodně. V první řadě jsem se musel zorientovat, jak je vše zorganizováno, kdo je za co zodpovědný. Zajímal jsem se o to, jak je práce lidských zdrojů hodnocena, co děláme dobře a co není ideální. Prvním zadání bylo vytvořit program pro manažery zaměřený na sebepoznání, osobnostní a profesní růst. Sedli jsme si s kolegy v HR dohromady, shodli se na programu, vybrali dobrého dodavatele, který má co nového říci. A celé to zabalili do lákavého balíčku. Program je v běhu, má vysokou úspěšnost. Hodně lidí mi řeklo, že je to jeden z nejlepších programů, kterým doposud prošli.

Čemu věnujete nejvíce času a energie v současné době?

Velká část banky prochází zásadní transformací, což má vliv na vše, nejen na to co v HR děláme. Více jak 5000 lidem měníme pracovní zařazení, jejich nejbližší vedení, musí se učit nové postupy i styl práce. Komunikace a vyjasňování všeho si zaslouží velkou porci mé pozornosti a energie.

Máte zkušenosti především z amerických firem. Dá se říci, v čem fungují lidské zdroje v České spořitelně výrazně jinak?

V amerických firmách je personální administrativa omezena na nezbytně nutné minimum, může být buď vyčleněna ven z podniku, nebo ji dělají někde hodně daleko, třeba i v jiné zemi. Ona v podstatě do lidských zdrojů už moc nepatří. U nás je stále ještě stěžejní částí práce většiny lidí. Více jak 70 % zaměstnanců se v našich lidských zdrojích věnuje různým formám personální administrativy. Když jsem nastoupil, tak bylo v celé firmě 6 HR byznys partnerů, kolem 20 HR specialistů a více jak 60 personalistek. Teď mluvím s nadsázkou, ale v americké firmě stejné velikosti by byl poměr tzv. front-end pozic k pozicím v tzv. back-office pravděpodobně naopak.

Která vaše firemní hodnota je vám osobně nejbližší?

Já mám favoritky hned dvě. Je to respekt a dynamika. Respekt proto, že si ho zaslouží každý, kdo se snaží o dobré věci. V našem pojetí to navíc obsahuje respekt k různorodosti, což mne velmi oslovuje. To, že je každý jiný, je to, co mne baví. Na to pak samozřejmě navazuje dynamika, která je způsobena interakcí té různorodosti. Svět je každý rok jiný, každý den můžeme vidět kolem sebe obrovský pokrok. Já mám změny moc rád.

Česká spořitelna se pravidelně umisťuje na předních příčkách anket o nejžádanější zaměstnavatele. Jakou část z toho, co u vás nabízíte zaměstnancům, byste zdůraznil jako specifikum, které není v České republice běžné?

Je toho víc než dost a já mohu dobře srovnávat… Netěžíme pouze z atraktivity našeho podnikání, ale snažíme se zaměstnancům vytvořit důstojné pracovní prostředí a manažery vedeme k vytváření pozitivních pracovních vztahů. To je myslím základ. Ostatní je třešnička na dortu, a těch máme hodně. Unikátní jsou naše sociální programy, kdy se zaměstnanec ocitne v nouzi. Stejně tak i zaměstnanecké zájmové kluby, kde se zaměstnanci sdružují do spolků, jejichž činnost je dotována firmou. Máme tak Klub cyklistů, lyžařů, golfistů, turistů, atd.

Jakými způsoby měříte spokojenost a angažovanost zaměstnanců?

Pravidelně děláme průzkumy, poslední se uskutečnil vloni na podzim. Teď se chystáme na další kolo. Bude v září a moc se těšíme na výsledky.

V poslední době se velké firmy v Česku hodně zaměřují na programy pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené. Jakou podporu nabízí Česká spořitelna této skupině svých zaměstnanců?

Máme program Čáp, který sdružuje maminky na rodičovské dovolené. Po celé republice se konají pravidelné přednášky na různá témata, maminky dostávají informace o tom, jak si firma vede, kam směřuje a jaké pracovní příležitosti jsou pro ně k dispozici. Tatínkové mají týden volna navíc, ten mohou čerpat až do 3 let věku po narození dítěte. Pro rodiče pořádáme zdarma kurzy první pomoci pro děti. Ty jsou velmi populární. Každá maminka na nemanažerské pozici má nárok na příspěvek na hlídání ve výši 5000 Kč na každé dítě, a to až do věku 5 let.

Jaký další vývoj HR v České republice očekáváte? Půjde se i nadále cestou HR business partnerů, rozvoje leadershipu a outsourcingu nestrategických funkcí HR?

Určitě ano, jinak to ani nejde. U nás jsme na dobré cestě, sice na začátku, ale jdeme správným směrem. Byznys bez lidí je jen nafouknutá bublina, jen zdravý a silný kmen zajistí kontinuitu v jakémkoli podnikání. Péče o lidi je pak naše klíčová kompetence a doména.

Co pro vás kdy v HR bylo nejobtížnější prosadit, ale považujete to za své největší vítězství?

Největší vítězství se stávají dříve nebo později Pyrrhovým vítězstvím. Já nejsem moc soutěživý typ. Moje děti chodí do Montessori škol, což svědčí za vše. Jde mi spíše o to, aby lidé dělali dobrou práci a ti, kteří ji dělají dobře, ji měli na co nejdelší možnou dobu a měli z ní radost. Prosazuji to, aby se každý uměl postarat sám o sebe a zároveň se nestaral jen sám o sebe. Přesvědčuji lidi, že i když to někdy bolí, tak je to dobře a že i maličkost může udělat radost.

Jaký hlavní cíl si kladete nyní?

Celé snažení mého týmu je zaměřeno na to, aby se lidem v České spořitelně pracovalo ještě lépe než dnes. Takže rok po roku přidávat procento po procentu, až dosáhneme index angažovanosti zaměstnanců 100 %.

Co je podle vás nejdůležitější pro to, aby se člověku dařilo v oboru HR a jeho práce ho bavila?

Musí ho to bavit a musí to myslet upřímně. Musí být čestný, chytrý, dynamický, flexibilní a kreativní. Dobré kontakty a vazby na lidi všech úrovní, jak v organizaci, tak mimo ni.

 

Doplňující otázky:

Kam se letos chystáte na dovolenou?
Už jsem byl v červnu, v Le Marche.

Čím jste chtěl být jako malý kluk?
Hasičem.

Čemu nedokážete odolat?
Pokušení.

Co vás v poslední době nejvíce překvapilo?
Banka mi zablokovala kreditku :-)

 

Rozhovor připravila