5 tips for better cooperation between different generations

5 tipů pro lepší spolupráci odlišných generací

Improving cooperation between different generations of employees is a never-ending HR issue. The younger generation lives more comfortably in a virtual world. The older generation has more work experience, but the mind set of its representatives is not as flexible. Neither wants to hear any pearls of wisdom from the other... The situation, however, does not have to be so black-and-white. If you're looking for inspiration on how to bridge the generation gap between your employees, read the following practical tips from TLNT.com.

Try reverse mentoring

Do not only assign older mentors to younger employees, try it both ways. You can read some recommendations for reverse mentors in our recent article: 5 tips for reverse mentors.

Let new employees become trainers

Usually, initial trainings are prepared for younger workers entering the company by older workers. Why not to try to ask your newcomers to teach your older employees something they are good at? They can, for example, organize a training on social networks.

Focus on team diversity

Start with recruiting. Use recruiting to ensure that members of your teams come from different backgrounds, have different experiences and different interests. Teams composed of different generations will work better than by separating age groups.

Try changing of desks

This simple solution has already been proven in many companies. Just ask your team members to rotate desks regularly. Mix the generations so that everyone can interact with all their colleagues.

Promote communication within teams

Teach managers ways of increasing communication among colleagues. It means, instead of only formal meetings, allow them to get up from their chairs and go discuss matters they are dealing with currently with their colleagues. Spontaneous communication brings people closer together.

-kk-

  5 tipů pro lepší spolupráci odlišných generací

  Zlepšování spolupráce zaměstnanců různých generací je v personalistice věčné téma. Mladší generace žije spíše ve virtuálním než ve skutečném světě a ta starší sice má zkušenosti, ale je málo pružná. Obě si od sebe navzájem nechtějí nechat radit žádná moudra... Takto černobílé to však být nemusí. Pokud hledáte inspiraci, jak překlenout generační rozdíly mezi vašimi zaměstnanci, přečtěte si následující praktické tipy serveru TLNT.com.

  Vyzkoušejte reverzní mentoring

  Nepřidělujte vždy jen staršího mentora mladšímu zaměstnanci, zkuste to i naopak. Doporučení pro reverzní mentory si můžete přečíst v našem nedávném článku zde: 5 tipů pro reverzní mentory.

  Udělejte z nováčků školitele

  Pro mladé zaměstnance přicházející do firmy jsou většinou připravena různá vstupní školení. Co kdybyste ale zkusili požádat nováčky, aby na oplátku učili starší zaměstnance něčemu, co umějí oni? Ať například uspořádají školení o sociálních sítích.

  Zaměřte se na diverzitu týmů

  Začněte už náboru. Členové vašich týmů by měli přicházet z různých prostředí, mít různé zkušenosti a různé zájmy. Propojení generací vám pomůže více než držet různé věkové skupiny od sebe.

  Zkuste výměnu stolů

  Je to jednoduché řešení, které se už osvědčilo v mnoha firmách. Stačí pravidelně měnit rozmístění jednotlivých členů týmu po pracovišti. Míchejte generace tak, aby si všichni vyzkoušeli spolupráci se všemi.

  Podporujte komunikaci v týmech

  Učte manažery, aby vedli své zaměstnance k aktivní komunikaci s kolegy. Znamená to nechat je, aby vstali ze židlí a šli probrat se spolupracovníky záležitosti, které zrovna řeší. Spontánní komunikace sbližuje.

  -kk-

  Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu