Bored at work? Four tips on what to do about it

Nudíte se v práci? Čtyři tipy, co s tím můžete udělat

Articles with career tips often advise that work should be fulfilling, you should see a deeper meaning in it and, if you enjoy your work, you will not burn out or become tired of it. But the reality is often different. What to do if your job bores you? What if you do not enjoy it, your work seems vague, and months and years of your life appear to be slipping through your fingers? Here are four tips on what you can do about it.

These tips were published by Forbes.

Find something enjoyable and fulfilling

In most jobs, workers perform a variety of tasks and in many cases can to some degree influence the extent to which they engage in certain activities. Try to find something about your job that is enjoyable and fulfilling, as well as ways to engage more in this activity and perhaps learn about it in greater depth. Strive similarly to eliminate any boring and draining activity - for example, through automation or delegation to someone else.

Learn something new or go in a new direction within the company

Learning a new skill is also a way out of a mind-numbing routine. Think of an activity, some knowledge or skill that you will use at work but have not yet mastered, then learn it. Who knows: maybe you will acquire new expertise, over time become an expert in that area and take a new career direction within the company.

Find meaning in something else than work

Another way not to be chronically bored with your job is to find meaning elsewhere. This might be voluntary work, creative work, or even a side job - anything you do outside regular work that you enjoy and which gives you a sense of satisfaction even when doing your main job.

Consider changing jobs

If you are so frustrated with your situation that you find it simply unbearable, then it is time to consider changing jobs. But first talk to your manager and see if there is anything you might change about your current position. If you still do not achieve the change you want after consulting the manager, you can start looking elsewhere.-mm-

  Nudíte se v práci? Čtyři tipy, co s tím můžete udělat

  V odborných článcích o kariérních tipech často nacházíme radu, že práce by vás měla naplňovat, že byste v ní měli vidět hlubší smysl a že potom vám nehoří vyhoření ani únava z práce. Realita je ale často jiná. Co dělat, když vás vaše práce nudí? Co když se do ní netěšíte, vaše práce vám připadá vágní a vám se zdá, že vám utíkají měsíce a roky života mezi prsty? Zde jsou čtyři tipy, co s tímto stavem můžete dělat.

  Tyto tipy přinesl Forbes.

  Najděte si na práci něco, co vás baví a naplňuje

  Na většině pracovních pozic vykonávají pracovníci celou řadu úkonů. A v mnoha případech mohou do určité míry ovlivnit, jestli se věnují některým činnostem více nebo méně. Zkuste si na své práci najít něco, co vás baví a naplňuje. A pokuste se najít způsob, jak se této činnosti věnovat více a třeba se jí do hloubky naučit. A stejně tak se pokuste najít způsob, jak eliminovat nudnou a ubíjející činnost – například pomocí automatizace nebo delegace na někoho jiného.

  Naučte se něco nového nebo se vydejte v rámci firmy novým směrem

  Naučit se novou dovednost – to je také jedna z cest z ubíjející rutiny. Vymyslete činnost, znalost nebo dovednost, kterou v práci využijete, ale kterou ještě neovládáte. A naučte se jí. A kdoví – třeba získáte novou odbornost, stanete se po čase v rámci firmy expertem na danou oblast a vydáte se v dané společnosti novým směrem.

  Najděte si smysl v něčem jiném než v práci

  Dalším ze způsobů, jak nebýt chronicky znuděný ze své práce, je najít si smysl v něčem jiném než ve svém zaměstnání. Může se jednat o dobrovolnickou činnost, kreativní práci nebo třeba vedlejší výdělečnou činnost – cokoliv, co budete dělat nad rámec práce (a mimo ni), co vás bude bavit a co vás bude naplňovat pocitem zadostiučinění i v době, kdy jste ve svém pravidelném, hlavním zaměstnání.

  Uvažujte o změně práce

  Pokud vás situace už ubíjí natolik, že je pro vás zkrátka nesnesitelná a bojíte se, že se nudou ukoušete, pak je na čase uvažovat o změně zaměstnání. Nejdříve si ale promluvte se svým nadřízeným a zjistěte, jestli by se nedalo něco změnit na vaší stávající pozici. Pokud ani po rozhovoru se svým manažerem nedosáhnete kýžené změny, můžete se začít rozhlížet po něčem jiném.  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com