Five basic factors that impact employee satisfaction

Pět základních faktorů, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců

What actually motivates people to work? Surveys show it is not only about money: there are multiple psychological factors that play a significant role in employee satisfaction and also influence their productivity. This article looks at five key factors that motivate employees and make them happy.

Suitable work agenda

As Forbes states, the agenda an employee is responsible for must suit them. In other words, it has to be meaningful to the employee, who must have the necessary knowledge, skills and tools to perform it. Any problems in this respect can be seriously demotivating.

Seeing the job has a deeper meaning

People need to know their work has some sort of meaning. This does not necessarily mean we all have to be saving primeval forests, but it does mean the work we are doing should not be tedious, boring and routine. If we see no deeper meaning in what we do, we will usually not last very long in the job.

Colleagues, superiors and work environment

Relations at the workplace play an extremely important role in employee satisfaction. The relations an employee has with colleagues, and especially with their supervisors, has a major impact on overall motivation and employee satisfaction.

Being valued

Being rewarded for a job well done is the foundation of employee satisfaction. This is not exclusively about financial remuneration, but also about the overall care for and praise of employees.

Opportunities for growth and advancement

The employee must see their job is not a dead end. If there is no visible opportunity for growth and no prospects, employees tend to be less engaged, motivated and satisfied.


-mm-

  Pět základních faktorů, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců

  Co nás vlastně motivuje k práci? Průzkumy ukazují, že zdaleka nejde pouze o peníze. V tom, jestli jsme v práci spokojení, hraje významnou roli celá řada i čistě psychologických faktorů – a s nimi je spojeno i naše pracovní nasazení. V tomto článku se podíváme na pět hlavních faktorů, které motivují zaměstnance a činí je spokojenými.

  Vyhovující pracovní agenda

  Jak uvádí Forbes, práce, kterou zaměstnanec dělá, mu musí takříkajíc „sedět“. Musí zaměstnanci dávat smysl a dotyčný pracovník musí mít potřebné znalosti, dovednosti a nástroje k tomu, aby ji mohl vykonávat. Pokud je s něčím z toho problém, může to působit silně demotivačním efektem.

  Hlubší smysl práce

  Pracovník chce vědět, že jeho práce má nějaký smysl. To nutně neznamená, že všichni musíme zachraňovat pralesy. Znamená to ale, že práce nesmí být ubíjející, nudná a rutinní. A že pokud v tom, co děláme, hlubší smysl nevidíme, většinou na dané pozici moc dlouho nevydržíme.

  Kolegové, nadřízení a pracovní prostředí

  Vztahy na pracovišti hrají extrémně důležitou roli ve spokojenosti pracovníků. To, jaké vztahy má dotyčný zaměstnanec se svými kolegy, ale především i se svými nadřízenými, má na celkovou motivaci a spokojenost zaměstnanců zcela zásadní vliv.

  Spravedlivé ohodnocení

  Ohodnocení dobře odvedené a poctivé práce je základem spokojenosti pracovníka. Nebavíme se tu výlučně jenom o finančním ohodnocení. Ale i o celkové péči a chvále zaměstnanců.

  Možnost růstu a postupu

  Práce nesmí být pro zaměstnance slepou uličkou. Pokud před sebou pracovník nevidí možnost růstu ani žádnou perspektivu, zpravidla bývá méně angažovaný, motivovaný i spokojený.



  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Talent management