Pět základních faktorů, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců

Co nás vlastně motivuje k práci? Průzkumy ukazují, že zdaleka nejde pouze o peníze. V tom, jestli jsme v práci spokojení, hraje významnou roli celá řada i čistě psychologických faktorů – a s nimi je spojeno i naše pracovní nasazení. V tomto článku se podíváme na pět hlavních faktorů, které motivují zaměstnance a činí je spokojenými.

Ilustrační snímek

Vyhovující pracovní agenda

Jak uvádí Forbes, práce, kterou zaměstnanec dělá, mu musí takříkajíc „sedět“. Musí zaměstnanci dávat smysl a dotyčný pracovník musí mít potřebné znalosti, dovednosti a nástroje k tomu, aby ji mohl vykonávat. Pokud je s něčím z toho problém, může to působit silně demotivačním efektem.

Hlubší smysl práce

Pracovník chce vědět, že jeho práce má nějaký smysl. To nutně neznamená, že všichni musíme zachraňovat pralesy. Znamená to ale, že práce nesmí být ubíjející, nudná a rutinní. A že pokud v tom, co děláme, hlubší smysl nevidíme, většinou na dané pozici moc dlouho nevydržíme.

Kolegové, nadřízení a pracovní prostředí

Vztahy na pracovišti hrají extrémně důležitou roli ve spokojenosti pracovníků. To, jaké vztahy má dotyčný zaměstnanec se svými kolegy, ale především i se svými nadřízenými, má na celkovou motivaci a spokojenost zaměstnanců zcela zásadní vliv.

Spravedlivé ohodnocení

Ohodnocení dobře odvedené a poctivé práce je základem spokojenosti pracovníka. Nebavíme se tu výlučně jenom o finančním ohodnocení. Ale i o celkové péči a chvále zaměstnanců.

Možnost růstu a postupu

Práce nesmí být pro zaměstnance slepou uličkou. Pokud před sebou pracovník nevidí možnost růstu ani žádnou perspektivu, zpravidla bývá méně angažovaný, motivovaný i spokojený.-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com