Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Personální legislativa" bylo nalezeno 98 článků.

Článek v rámci předplatného (Ne)zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností v roce 2002

20.1.2003  (Ne)zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností v roce 2002

Osobou se změněnou pracovní schopností (ZPS) je podle 21 zákona č. 1/1991 Sb. občan, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, popřípadě…

Článek v rámci předplatného Jak ochránit soukromí zaměstnanců?

15.1.2003  Jak ochránit soukromí zaměstnanců?

Firmy, které disponují velkým množstvím informací o svých zaměstnancích, bývají sice považovány za ty, které si svých pracovníků váží, riskují však také, že se tato citlivá data ztratí. Tím by byla…

Článek v rámci předplatného Ochrana osobních údajů v personální práci zaměstnavatele

5.11.2002  Ochrana osobních údajů v personální práci zaměstnavatele

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů nabyl účinnosti 1.června 2000. Od té doby se s ním potýká nejedno personální oddělení. Jedním z nejčastějších dotazů bývá…

Článek v rámci předplatného Jak zaměstnávat zdravotně postižené osoby

22.10.2002  Jak zaměstnávat zdravotně postižené osoby

Od 1. ledna 2002 nabyla účinnosti nová právní úprava zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (ZPS). Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je povinen zaměstnat nejméně 4% osob se ZPS. Do…

Článek v rámci předplatného K právní úpravě ochrany zaměstnanců při práci s počítači

23.8.2002  K právní úpravě ochrany zaměstnanců při práci s počítači

Vzhledem ke skutečnosti, že jednou z dílčích směrnic navazujících na rámcovou směrnici bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je i směrnice č. 90/270/EEC o minimálních zdravotních a bezpečnostních…

Článek v rámci předplatného Chcete o prázdninách zaměstnat studenta?

21.8.2002  Chcete o prázdninách zaměstnat studenta?

Prázdniny jsou pro žáky a studenty příležitostí k různým brigádám a pracovním výpomocím. Co musí splňovat podnik i student, pokud se chce zapojit do pracovního procesu, a to nejen o prázdninách, ale i…

Článek v rámci předplatného Ve správném světle

18.3.2002  Ve správném světle

Stres se pomalu stává pánem našich životů. Na zaměstnance je stále kladen větší nátlak, větší zodpovědnost a více práce. Lidský čas je však vyměřen stejně jako v minulém století, a to i přesto, že nám…

Článek v rámci předplatného Téměř nedotčený zdroj talentů

4.3.2002  Téměř nedotčený zdroj talentů

S pojmem diskriminace se setkáváme všude. Ohánějí se jím národnostní i jiné menšiny, ale nejen ony. Je to problém, který se vyskytuje v zahraničí, ale ve velké míře také u nás. A nejde přitom vždy jen…

Výpis 9198 z celkem 98