HR outsourcing na vzestupu

Využívání outsourcingu v oblasti lidských zdrojů je rozšířené a nadále se rozvíjí – uvádí to nová zpráva společnosti Conference Board (USA). Firmy jsou podle průzkumu s tímto způsobem péče o své personální otázky spokojeny. Výzkumu se účastnilo 40 ředitelů HR oddělení. Pro moderní společnost je základním požadavkem snížení výdajů a zároveň poskytování lepších služeb – v důsledku toho jich mnoho shledává, že se HR outsourcing stává integrální součástí jejich strategie. Jednapadesát procent podniků tvrdí, že využívání služeb třetí strany naplňuje jejich cíle úplně, 42 % procent částečně – pouze 7 % je s výsledky nespokojeno.

K nejvyužívanějším službám v oblasti personálního outsourcingu patří procesy transakčního a administrativního charakteru. V rozhodnutí využít vnějších zdrojů hrají velmi významnou úlohu limitované IT zdroje zadávající firmy. Většina společností také využívá služeb více outsourcingových firem zároveň – velké podniky však často mají jen jednoho dodavatele. Při výběru vhodného kandidáta na HR outsourcing hrají důležitou roli například zaručená úroveň služeb, záruka úspor či prověřená výkonnost.

Klíčovým problémem při zavádění projektu může být to, že se společnost nemůže rozhodnout, jak velký podíl činností svěří outsourcingové firmě. Svoji úlohu hrají také obavy stávajících personalistů, že přijdou o místo. Podniky, pro něž byl tento přístup přínosem, se od ostatních odlišují větším soustředěním na management změn, větší pozorností k detailům a přepracování procesních záležitostí, využitím prověřeného dodavatele či přesnou specifikací požadované úrovně služeb.

**Datum vydání: VIII/2002**

Zdroj: Outsourcing center - stránky zabývající se outsourcingem ve všech oblastech - technologie, HR, procesy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Outsourcing center