Vypěstujte si své vedoucí pracovníky

Úspěch každé organizace je přímo úměrný kvalitě vedoucích pracovníků. Přestože je vedoucích všude více než dostatek, jinak je to s jejich kvalitou. Takový člověk se buď již rodí s talentem, nebo je možné jej potřebným dovednostem naučit.

Pokud má firma k dispozici lidi spadající do první skupiny, má štěstí. Většina podniků si však dobré vedoucí musí sama vychovat. Existují dva běžné způsoby, jak je získat. První z nich spočívá v náboru. Jde buď o nábor nových zaměstnanců jako takový, nebo o placené lidi zvenčí. Tento postup však vedle své nákladnosti ještě demotivuje stávající zaměstnance.

V druhém případě si firma dobré vedoucí sama vyškolí. Tento systém přináší celou řadu výhod, a to díky několika základním předpokladům:
* Program rozvíjí celou osobnost, nikoli pouze určité profesionální dovednosti,
* Většina lidí v rámci firmy má skryté schopnosti pro vedení, jde jen o to je nalézt,
* Vedení je vztah mezi vedoucím a jeho svěřenci,
* Důležité je průběžné hodnocení a měření průběhu tohoto procesu,
* Růst probouzí motivaci, snahu, chuť čelit výzvám a vůli podstupovat rizika,
* Lidé se nejlépe učí v prostředí, kde k tomu mají podporu,
* Ke schopnostem vedoucího pracovníka patří některé charakterové vlastnosti. Důležité je uvědomit si, které z nich jsou pro nás klíčové a hledat je u svých zaměstnanců, a
* Takový program vyžaduje jisté úsilí všech zúčastněných, stejně jako jistou míru investice. Důležité pak je stanovení cílů a dílčích cílů pro lepší sledování a měření celého procesu.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com