Studie: Firmy posilují investice do HR technologií

Ilustrační snímek

Třetina firem z celého světa plánuje v následujícím roce vyšší investice do HR technologií za účelem posílení svého růstu a efektivity. 53 % pak chce zachovat úroveň investic z minulého roku. Ukázal to v pořadí již patnáctý výroční výzkum společnosti Towers Watson s názvem 2012 HR Service Delivery and Technology Survey Report. Zúčastnilo se jej 628 převážně velkých a středních organizací ze Severní Ameriky, Evropy a Středního východu a pacifické Asie.

Organizace, které plánují zvýšení svých investic do HR technologií, se chtějí zaměřit na tři hlavní oblasti: 1) zavádění nových funkcionalit od stávajících dodavatelů, 2) modernizaci HRMS a 3) rozšiřování stávajících samoobslužných funkcí. Hlavním důvodem těchto změn je dosažení vyšší efektivity oddělení HR, lepší spolupráce procesů a investic, vyšší kvalita poskytovaných služeb a nižší náklady.

Ukázalo se, že také přibývá organizací, které chtějí v následujících několika letech změnit strukturu svých HR funkcí tak, aby efektivněji poskytovaly HR služby. 44 % respondentů chce měnit svou strukturu HR již v příštím roce, což je o 26 % více než loni.

39 % organizací, které chtějí změnit strukturu svých HR funkcí, se chystá přejít k prostředí sdílených služeb. 31 % chce zvýšit počet používaných sdílených služeb a 31 % outsourcovat další HR funkce. V Evropě se firmy nejvíce soustředí na zvyšování kapacity softwaru pro řízení talentů a výkonnosti, vzdělávacích programů a systémů odměňování.

Další významná zjištění studie ukázala:

  • 60 % organizací nabízí HR portál pro HR a zaměstnance. Dalších 20 % HR portál právě vytváří.

  • Tři čtvrtiny organizací, které působí jen v jedné zemi, považují jeden centrální HR portál za dostačující. Totéž si myslí jen třetina globálních organizací.

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách společnosti Towers Watson zde.

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine

Články v sérii

Aktuální

Studie: Firmy posilují investice do HR technologií

Aktuální

Studie: Lidské zdroje jdou cestou sdílených služeb a nových technologií

Aktuální

Studie: Investice do HR technologií znovu rostou