Průzkum zvýhodňování mladých britských rodin

Náboroví specialisté z firmy Working Options oslovili 95 osob - převážně žen, které s jejich pomocí hledaly zaměstnání na částečný úvazek. Podle agentury je pokrok viditelný, ale pracovní příležitosti na částečný úvazek se sektorově liší. Nejlépe si vedou právnické firmy.

Asi 60 % dotázaných již bylo zaměstnáno na částečný úvazek okolo 3 hodin denně. Pouze 13 % z nich však takto přestoupilo ze svého původního plného úvazku. Asi tři čtvrtiny dotázaných uznávají, že ať už pracovali na plný nebo částečný úvazek, zlepšila se možnost pracovat zcela nebo částečně z domova.

Rozdílný přístup pro čerstvé rodiče

Průzkum lidských zdrojů ve Velké Británii zjistil, že 8 zaměstnavatelů z 10 nabízí výhody i pro „čerstvé“ otce. Například jim dávají asi týdenní volno, když se dítě narodí. Více než polovina britských zaměstnavatelů nabízí i finanční zvýhodnění za rámec povinných požadavků.

Většinou ale nenabízí více, než jim přikazuje stát. Jedna pětina funguje s naprosto minimálním programem a celá třetina jich bude muset své regule změnit, aby vyhověly požadavkům zákona z roku 2001, jenž vstoupí v platnost příští rok.

Průzkum identifikoval motivace pro nabízení výhodných opatření pro mladé rodiče:

- vyhovění právním regulím (93 %)

- vyrovnání se konkurenci (78 %)

- zvýšení image firmy (69 %)

- nábor a udržení odborných pracovních sil (62 %)

- snižování absencí (46 %)

A byly identifikovány hlavní demotivátory:

- náklady krytí nepřítomných rodičů (61 %)

- obtíže při nalezení záskoků (44 %)

- nespokojenost ze strany bezdětných spolupracovníků

- zvýšená administrativa (15 %)

Podle průzkumu jsou propastné rozdíly v přístupu zaměstnavatelů. Díky zákonům je naštěstí řada situací ošetřena ve prospěch zaměstnanců.

V širším pohledu se firmy dostávají kupředu jen pomalu i vzdor státní podpoře. Jako příklad vezměme omezené možnosti snížení počtu pracovních hodin.

-av-
Zdroj: Flexibility.org.uk - nové způsoby zaměstnávání lidí, práce na dálku, management
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexibility.org.uk