Koučování musí být pozitivní

Koučování zaměstnanců je zásadní dovedností manažera, který chce dosáhnout vysoké produktivity a angažovanosti svých lidí. Řada manažerů však stále chápe koučink jako disciplinární záležitost, pokud se zaměstnanci nezlepší.

Koučování zaměstnanců by nikdy nemělo být negativní situací. Vždy by mělo být pozitivní a soustředit se na pomoc zaměstnanci s jeho růstem a rozvojem. Efektivní koučování zaměstnanců vyžaduje dva kroky:

- Usilujte o vybudování partnerství. Vytvoříte si tak potřebnou důvěru. Zaměstnanci získají pocit, že pracoviště je pro ně bezpečným prostředím.

- Usilujte o to, aby se cítili příjemně. Budete-li koučovat pozitivně a propagovat důvěru na pracovišti, koučovaní zaměstnanci se budou cítit příjemně při sdělování svých myšlenek a otevřeně hovořit v rámci koučovacích setkání.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools