10 kroků k posílení angažovanosti zaměstnanců

Angažovaný zaměstnanec cítí, že firma vnímá jeho zájmy, vykazuje vysoký stupeň oddanosti vůči své práci a svému týmu a také věří, že má ve firmě svou budoucnost. Lépe pak jedná se zákazníky, více a efektivněji se soustředí na své úkoly a dobře spolupracuje s kolegy.

Studie neustále potvrzují, že firmy s vysoce angažovanými zaměstnanci dosahují výrazně lepších obchodních výsledků a také si dokáží lépe udržet své talenty. Jak tedy budovat angažovanost? Bývalý ředitel personálně-poradenské společnosti Towers Perrin Richard Bevan shrnul pro server Incentive Magazine deset nejdůležitějších kroků.

  1. Dejte si dlouhodobý závazek. Získejte podporu nejvyššího vedení.

  2. Stanovte si srovnávací kritéria. Vycházejte ze současné úrovně angažovanosti.

  3. Zapojte všechny – manažery i zaměstnance – do společné diskuse.

  4. Budujete manažerskou podporu pro získání podpory zaměstnanců. Připravujte a školte manažery.

  5. Pomáhejte manažerům, aby se stali více kouči než instruktory nebo direktory.

  6. Propojte angažovanost s ostatními procesy ve firmě.

  7. Soustřeďte se na růst kariéry a rozvojové potřeby zaměstnanců.

  8. Měňte firemní kulturu. Při náboru a rozvoji kariéry hledejte projevy angažovanosti.

  9. Veďte směrem shora. Zajistěte podporu angažovanosti zaměstnanců u nejvyššího vedení.

  10. Sledujte výsledky, vyhodnocujte nejlepší postupy a hledejte řešení problémů.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine