360° zpětná vazba

Metoda 360° zpětné vazby se stále častěji využívá nejen při řízení pracovního výkonu, ale také v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (především manažerů).

360° zpětná vazba je na rozdíl od klasické zpětné vazby mnohem komplexnější. Zpětnou vazbu zde totiž neposkytuje pouze přímý nadřízený, ale také kolegové na stejné úrovni, přímí podřízení a často také interní či externí zákazníci. Podstatným prvkem je také sebehodnocení.
Nástrojem 360° zpětné vazby bývá většinou strukturovaný dotazník. Ten se snaží poměřovat chování manažera v těch kategoriích, které jsou pro jeho práci důležité. Firmy si samy stanoví klíčové manažerské schopnosti, jejichž úroveň poté zjišťují.
Zpětná vazba by měla být maximálně upřímná, takže probíhá většinou anonymně. Podřízení by se jinak mohli bát hodnotit nadřízeného, který ovlivňuje jejich vlastní hodnocení a odměňování.

360° zpětná vazba musí být implementována velmi obezřetně. Určitě by neměla být zaváděna jen proto, že je v současnosti velkým hitem a že k ní přistupují i ostatní firmy. Důležité je zvážit všechny aspekty, zejména účel a cíl. Je třeba dodržovat následující pravidla:
- Správná komunikace a vyjasnění očekávání - komunikace je tím nejdůležitějším pro úspěch procesu. Manažeři a účastníci musí být přesně informováni a poučeni o účelu a cílech procesu.
- Vrcholový management musí začít jako první.
- Manažera je vhodné připravit na možná překvapení a reakce, které nastanou po obdržení závěrečné zprávy.
- Pomoci manažerovi pracovat s výsledky zpětné vazby - většinou jde o výsledky horší, než manažer očekává, je tedy důležité s tím počítat a nenechat v tom manažera samotného.
- Zaměřit se maximálně na 2-3 oblasti zlepšení. Zaměřovat se na více aspektů je nereálné, vede to jen k rozmělnění úsilí, takže výsledné změny budou minimální.

Cílem 360° zpětné vazby je pomoci zaměstnanci pochopit jeho silné a slabé stránky a identifikovat u něj nejdůležitější oblasti rozvoje. Současně mu tato metoda pomáhá poznat, jak jeho efektivitu jako zaměstnance, spolupracovníka či nadřízeného vnímají ostatní.
Hlavní výhody hodnocení 360° jsou:
- kvalitnější zpětná vazba z více zdrojů,
- rozvoj týmu,
- individuální a organizační rozvoj,
- zodpovědnost za rozvoj vlastní kariéry,
- nižší riziko diskriminace,
- zlepšení péče o zákazníky,
- analýza vzdělávacích a rozvojových potřeb.

S implementací 360° zpětné vazby mohou být spojeny i některé problémy. Ty je důležité znát a snažit se jim předejít. Patří k nim:
- přehnaně vysoká očekávání,
- nejasný účel implementace,
- neúspěšná integrace procesu,
- nedostatečný výcvik a malé porozumění procesu,
- nedostatek informací,
- malá zkušenost a špatná efektivita hodnotitelů.

-ds-

Zdroj: PriceWaterhouseCoopers - mezinárodní síť společností, která poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby
Zobrazit přehled článků ze zdroje PriceWaterhouseCoopers