5 nenákladných strategií pro uznání zaměstnanců

Projevy uznání zaměstnancům by měly být časté a smysluplné. Platí zde jednoduchá rovnice: investujte do svých zaměstnanců a oni investují do vaší společnosti. Nemusejí to být nijak nákladné projevy, a přesto mohou přinášet návratnost investic.

- Zajímejte se o zpětnou vazbu. Uznáte tím, že vaši zaměstnanci jsou chytří a mohou s mnohým přispět. Můžete se ptát, jak revidovat korespondenci se zákazníky, jak zvýšit prodej, jak zvýšit efektivitu prostřednictvím usměrňování procesů atd. Budete-li názory zaměstnanců brát vážně a potenciálně se podle nich chovat, vytvoříte větší pocit vlastnictví zaměstnanců.

- Sdílejte informace. Uznáte tím, že vaši zaměstnanci jsou důvěryhodní. Najděte si čas na vysvětlení, proč se rozhoduje určitým způsobem, proč se stanovují určité cíle, co posouvá vaši firmu nebo oddělení kupředu. Je to investice do budoucnosti zaměstnanců, jelikož rozšiřuje základnu jejich znalostí. Navíc tak získáte podporu pro směr, který určujete.

- Oslavujte jejich úspěchy. Uznáte tím, že vaši zaměstnanci dosáhli osobního milníku. Nebudou se cítit jen potěšeni, ale také získají motivaci. Když oceníte jeden úspěch, zaměstnanci se budou snažit dosáhnout stejné úrovně i příště.

- Věnujte pozornost úsilí i výsledkům. Uznáte tím své zaměstnance jako osobnosti. Neznamená to ignorovat výsledky, ale také ocenit úsilí, které je pro zaměstnance důležitější. Navíc tím zaměstnancům ukážete jasný směr, kterým se ubírat pro dosažení výsledků.

- Nepřehlížejte jejich výročí. Uznáte tím jejich oddanost. Většina zaměstnanců tráví více času s kolegy než s vlastní rodinou. Oslava výročí v zaměstnání je proto důležitou událostí. Můžete například poslat e-mailovou pohlednici se specifickým vysvětlením, proč oceňujete daného zaměstnance ve vaší firmě. Posílí to jejich loajalitu.

-kk-

Zdroj: TrainingTime - americký portál věnovaný vzdělávání a rozvoji zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje TrainingTime