7 kroků ke spokojenosti zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců si můžete udržet i navzdory tomu, že momentálně nemáte prostředky na zvyšování mezd. Třicetiletá studie společnosti Kenexa High Performance Institute, o níž informoval britský server Management Today, ukázala sedm – většinou nefinančních – faktorů, které mají největší vliv na angažovanost, oddanost, retenci a celkovou spokojenost zaměstnanců.

  1. Zaveďte formální postup uznávání zaměstnanců za dobrou práci v průběhu celého roku.

  2. Snažte se, aby práce byla pro vaše lidi co nejvíce zábavná. Zajímejte se, co je baví.

  3. Komunikujte se zaměstnanci, aby neztráceli důvěru v budoucnost vaší organizace.

  4. Zajistěte férové finanční ohodnocení a případné nižší výdělky kompenzujte nefinančními benefity (například dovolenou).

  5. Umožněte zaměstnancům další rozvoj jejich znalostí a dovedností.

  6. Zajistěte dobře vybavená pracoviště, která budou zároveň zdravá a bezpečná.

  7. Komunikujte otevřeně a mluvte pravdu i v nepříjemných situacích.

Organizace, které dodržují výše uvedené postupy, dosahují dle Kenexa High Performance Institute o 117 % vyšší angažovanosti zaměstnanců a o 64 % vyšší provozní výkonnosti.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today